Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Metro Properties najwyżej ocenione przez najemców w zakresie zarządzania kosztami

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zrealizował badanie wśród najemców, którzy ocenili zarządzających centrami handlowymi w zakresie administrowania kosztami wspólnymi. Najlepsze oceny uzyskała firma Metro Properties – ze względu na stosowaną od lat najbardziej przyjazną i przewidywalną politykę współpracy z najemcami.

” Nie jest to dla najemców zaskoczeniem, podobnie, jak nie są niespodzianką czarne owce tego badania. ZPPHiU od dłuższego czasu apeluje, by wartość kosztów wspólnych była w pełni przewidywalna i określona z góry jako jedna, niezmienna kwota. Najlepiej, jeśli byłaby ona stałym, określonym w umowie, elementem czynszu. Kwestie kosztów wspólnych są też procedowane w sądach – w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący kosztów wspólnych w galerii handlowej i zakreślił kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. W najbliższym czasie mecenas Tomasz Henclewski, który reprezentował najemcę we wzmiankowanej sprawie, przeprowadzi webinarium omawiając uzasadnienie wyroku.” – czytamy w komunikacie ZPPHiU

ZPPHiU wraz ze swoimi członkami – najemcami powierzchni w galeriach handlowych – przygotowują się do rozliczeń kosztów wspólnych za 2022 rok. Według ZPPHiU właściciele sklepów i punktów usługowych obawiają się, że znów będą musieli dopłacać do wcześniej zapłaconych opłat. Z pewnością dopłaty będą poddane szczegółowym analizom – najemcy oczekują transparentnego udokumentowania poniesionych wydatków.

„Zarządzanie kosztami wspólnymi w sposób maksymalnie transparentny i efektywny to obowiązek, który powinien być priorytetem właścicieli galerii. Przede wszystkim ważne jest, aby fachowiec od lat zarządzający obiektem umiał na początku roku przedstawić poziom kosztów wspólnych najemcom i wykonać prawidłowo budżet. Praktyka polegająca na przedstawianiu kwoty do dopłaty w zakresie kosztów wspólnych po zakończeniu roku – bez rozliczenia czy udokumentowania powinna być niedopuszczalna. A jest stosowana nagminnie – sklepy i punkty usługowe w centrach handlowych muszą dopłacać nawet po kilkadziesiąt tysięcy nie wiedząc, za co tak naprawdę płacą. Nową praktyką stają się próby wyodrębnia poszczególnych kategorii kosztów i fakturowania ich odrębnie. Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego nie można racjonalnie zaplanować wydatków na początku roku i prawidłowo zrealizować przedstawiony plan. Dlatego tak doceniamy profesjonalnych i otwartych wynajmujących, dbających o interes nie tylko własny, ale i najemców, a w dłużej perspektywie przede wszystkimi o wartość centrum handlowego . Są zatem na rynku dobre praktyki, które należałoby wdrożyć powszechnie – bo na tym korzystają obie strony” – mówi Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU).