Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Savills rozszerza skład zarządu w Polsce o trzech nowych członków

Firma doradcza Savills wzmocniła skład zarządu w Polsce. Trzech nowych członków zarządu wyłonionych zostało spośród dotychczasowych dyrektorów poszczególnych linii biznesowych. Zmiany są efektem dynamicznego rozwoju firmy i znaczącego zwiększenia skali działalności, jaki nastąpił w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Zmiany w strukturze zarządu Savills obejmują nominację dla nowych członków zarządu: Emilii Arciszewskiej, dyrektorki działu HR i zarządzania talentami, Michała Bryszewskiego, dyrektora działu zarządzania nieruchomościami oraz Tomasza Króla, dyrektora finansowego i operacyjnego. Nowe osoby dołączyły do dotychczasowego składu zarządu tworzonego przez Tomasza Burasa, prezesa zarządu, Jamesa Sparrowa, CEO Savills w Wielkiej Brytanii oraz regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Kamila Kowy, dyrektora działu Corporate Finance & Valuation.

„Poszerzenie składu zarządu to droga do zachowania dynamiki naszych działań wobec rosnącej skali prowadzonych operacji. Chcemy utrzymać i wzmocnić przewagi rynkowe Savills, za jakie doceniają nas nasi klienci, takie jak profesjonalizm, umiejętność przewidywania trendów oraz szybkiego odpowiadania na ich potrzeby – ale też zwinności i elastyczności w działaniu, które łatwo zatracić przy większej organizacji. Szerszy skład zarządu to również docenienie kompetencji i zasług nowych członków zarządu, którzy wymiernie przyczynili się do wzrostu skali naszej działalności” – mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

W wyniku rozszerzenia składu zarządu zmianie ulegają również obszary odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu. Michałowi Bryszewskiemu, oprócz dotychczas nadzorowanego działu zarządzania nieruchomościami, podległy również będzie obszar doradztwa budowlanego i projektowego. W kompetencje Tomasza Króla trafi dodatkowo obszar innowacji i nowych technologii, a dział doradztwa strategicznego oraz badań i analiz rynku będą podlegały Kamilowi Kowie. Działy transakcyjne oraz obszar relacji z klientami pozostaną w sferze odpowiedzialności Tomasza Burasa, natomiast Emilia Arciszewska będzie odpowiedzialna za procesy administracyjno-kadrowe Savills w Polsce.

Rozszerzeniem składu zarządu zbiega się z uproszczeniem formy administracyjno-prawnej polskiego oddziału firmy, który polega na konsolidacji dwóch dotychczasowych spółek w jedną – Savills Sp. z o.o.

Savills to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Od 2019 roku firma odnotowała 50% wzrost przychodów i zwiększyła zatrudnienie do ponad 200 osób. Polski oddział Savills od lat uczestniczy w najważniejszych transakcjach na rynku nieruchomości, będąc również regularnie docenianym w prestiżowych plebiscytach branżowych, w 2022 roku zdobywając m.in. tytuł doradcy roku w konkursie Prime Property Prize oraz inwestycyjnej agencji roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE Investment Awards).