Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Redan poprawia wyniki finansowe i zapowiada inwestycje w logistykę

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za 2022 r. W minionym roku spółka osiągnęła 0,7 mln zł zysku netto, poprawiając wynik w ujęciu r./r. aż o 7,1 mln zł. To głównie efekt zwiększenia marży przy obniżeniu kosztów działalności.

Duży wpływ miało również rozwiązanie odpisów na należności oraz rezerwy. Spółka trzykrotnie powiększyła przychody z usług logistyki kontraktowej. Redan zamierza dalej rozwijać tą działalność. Zdaniem Zarządu będzie ona stopniowo miała coraz większy udział w sprzedaży oraz będzie zmniejszać uzależnienie od biznesu marki „Top Secret”.

– Pomimo wielu rynkowych wyzwań w minionym roku znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe. Rok 2022 ponownie był trudny dla handlu detalicznego. Po dwóch latach wyraźnie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2, wystąpiła przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dynamicznie rosnące koszty utrzymania zarówno dla klientów jak i przedsiębiorstw. Spowodowało to pogorszenie nastrojów konsumenckich oraz spadek średnich realnych dochodów klientów. W samym 2022 roku nie spowodowało to jednak zmniejszenia sprzedaży odzieży w Polsce, choć widać było spadki dynamik wzrostu sprzedaży on-line, a większe zainteresowanie zakupami w sklepach tradycyjnych. W takich warunkach zwiększyliśmy rentowność sprzedaży, ograniczając jednocześnie koszty prowadzonej działalności. W efekcie przekroczyliśmy próg rentowność na poziomie netto” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan dywersyfikuje biznesu

Redan w 2022 r. uzyskał 94,3 mln zł przychodów, co oznacza niewielki 2 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego roku. Poprawił jednocześnie marże handlową o 13 proc., tj. 1,8 mln zł, w ujęciu r./r. do poziomu 15,8 mln zł. – Podstawowym przedmiotem naszej działalności była nadal realizacja operacji logistycznych dla marki „Top Secret”. W minionym roku zapewniła nam 88 proc. sprzedaży ogółem i 82 proc. wolumenu marży. Mając jednak ograniczony wpływ na poziom osiąganych przychodów z tego źródła, istotnym elementem naszej strategii jest poszukiwanie działań dywersyfikujących zależność od biznesu tej marki. Kluczowym obszarem jest świadczenie usług logistyki kontraktowej. Postrzegamy ten obszar jako rozwojowy. Wdrożyliśmy działania w celu pozyskania kolejnych klientów. Pierwsze umowy są finalizowane, a dalsze rozmowy prowadzone – powiedział Dariusz Młodziński, Członek Zarządu Redan SA odpowiedzialny za logistykę i rozwój tej działalności.

Dodatkowo Redan od października ub.r. zaczął osiągać wpływy z tytułu opłaty licencyjnej od zakupionych znaków towarowych „TOP SECRET”, „DRYWASH” i „TROLL”. Są one wprost proporcjonalne do wielkości sprzedaży detalicznej towarów w Polsce. Pozytywny wpływ na wzrost rentowności miała również jednorazowa transakcja dotycząca sprzedaży systemu IT do obsługi sklepów.

Wzrost marży handlowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 4 proc. w ujęciu r./r., przełożył się na znaczną poprawę wyników na poziomie sprzedaży i działalności operacyjnej. Dodatkowy pozytywny wpływ miało rozwiązanie odpisów na należności oraz rezerwy. W efekcie Redan w minionym roku wypracował 0,7 mln zł zysku netto, co było wynikiem aż o 7,1 mln zł lepszym niż w poprzednim roku.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Redan SA powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.