Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Intersport ma inwestora z Ukrainy z którym chce rozwijać sieć sklepów w Polsce

INTERSPORT Polska S.A. zawarła z EpicentrK Llc oraz partnerem biznesowym Inwestora – Paravita Holding Limited umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnej inwestycji w INTERSPORT. Środki ze sprzedaży akcji mają iść na rozwój sieci w Polsce.

„Z ogromną radością chciałbym Was poinformować, że dziś w imieniu Spółki podpisałem umowę inwestycyjną (szczegóły w raporcie giełdowym), która zakłada podniesienie kapitału poprzez emisje Akcji. Środki za sprzedaż akcji Spółka planuje przeznaczyć w głównej mierze na szeroko pojęty rozwój, w tym również rozwój Pracowników. Jestem pewien, że z Nowym Inwestorem, uda się Nam osiągnąć zakładany cel jakim jest pozycja nr 1 w Naszym segmencie rynku. To ambitne, ale i realne zadanie, które dzięki inwestycji, wsparciu osobowemu oraz know how Naszego partnera z Ukrainy uda się wspólnie zrealizować. Jako jeszcze bardzie silny #teamINTERSPORT ! – napisał Marek Kaczmarek , Prezes Zarządu Intersport Polska.

„To ważna data w historii firmy, którą warto celebrować. Dlatego dziękuję wszystkim moim współpracownikom uczestniczącym bezpośrednio w procesie za zaangażowanie, determinację oraz skuteczne działania. Natomiast wszystkim Pracownikom, Partnerom i Klientom spółki życzę, aby przygotowywana nowa strategia oraz plan operacyjny dała nowy impuls do Waszego rozwoju osobistego!” – doadał Kaczmarek, zwracając się do pracowników Intersport

R E K L A M A

W Umowie ustalone zostały zasady współpracy Spółki, Inwestora oraz Partnera, w tym zasady dotyczące:

– inwestycji przez Partnera w akcje serii I Spółki, które Spółka zamierza wyemitować na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 kwietnia 2023 r.,

– a także inwestycji Inwestora w akcje Spółki, które Zarząd Spółki będzie mógł wyemitować w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, którego wprowadzenie do Statutu Spółki jest również przewidziane na ww. Walnym Zgromadzeniu.

Umowa przewiduje łączną inwestycję Partnera i Inwestora o wartości 10 mln euro. Kwota ta zostanie przeznaczona w szczególności na rozwój Spółki, poprzez otwarcie nowych sklepów oraz modernizację już istniejących lokalizacji.