Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

W ubiegłym roku otwarto pod marką Monnari 33 nowe salony własne oraz 10 salonów franczyzowych

Na koniec 2022 r. grupa posiadała 244 salonów sprzedaży dla marek Monnari i Femestage wraz ze sklepem internetowym o całkowitej powierzchni ok. 50,7 tys. m kw. W ubiegłym roku otwarto pod marką Monnari 33 nowe salony własne oraz 10 salonów franczyzowych.

Monnari pracuje nad poszerzeniem portfela marek, prowadzi w tej sprawie rozmowy. Firma nie planuje wypłaty dywidendy, ale chce kontynuować skup akcji – poinformowali przedstawiciele spółki.

„Pracujemy nad poszerzeniem portfolio marek z kilkoma podmiotami. Za wcześnie, by mówić o konkretach. Staramy się jednak upatrywać szans na rozwój nie tylko w ramach istniejących marek i istniejących struktur sprzedaży. Są prowadzone rozmowy w tym zakresie” – powiedział dyrektor finansowy Miłosz Kolbuszewski.

Grupa Monnari osiągnęła w 2022 roku 287,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 24,2 proc. rdr. EBITDA wzrosła o 24,8 proc. rdr do 36,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 57,4 mln zł wobec 18,5 mln zł rok wcześniej.

Na wynik netto wpływ miała sprzedaż przez spółkę zależną części udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Łodzi za cenę 59,5 mln zł netto. Na transakcji zrealizowano zysk netto w wysokości około 35,8 mln zł.

Środki pieniężne na koniec 2022 r. wyniosły 62,9 mln zł.

Na koniec 2022 r. grupa posiadała 244 salonów sprzedaży dla marek Monnari i Femestage wraz ze sklepem internetowym o całkowitej powierzchni ok. 50,7 tys. m kw. W ubiegłym roku otwarto pod marką Monnari 33 nowe salony własne oraz 10 salonów franczyzowych.

Prezes Mirosław Misztal poinformował, że w tym roku przewidywana jest stabilizacja sieci. Pod koniec tego roku spółka może ruszyć ze sprzedażą swoich towarów na platformie Zalando.

Wśród celów Monnari na ten rok są m.in. utrzymanie dyscypliny kosztowej i dalszy rozwój sklepu internetowego.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.