Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Żabka Polska zwiększa wydajność operacyjną o 20% dzięki chmurze

Wartość globalnego rynku usług chmurowych w branży detalicznej może osiągnąć nawet 109,98 mld dolarów w ciągu najbliższych siedmiu lat, jak podaje raport CDI. Korzyści z wdrożenia rozwiązań chmurowych dostrzegła sieć Żabka Polska, która wprowadziła scentralizowany system zarządzania relacjami z franczyzobiorcami.

Chmura może przynosić korzyści branży handlowej na wiele sposobów: poprzez obniżenie kosztów przechowywania danych, zapewnienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych operacyjnych czy elastyczność skalowania. To rozwiązanie nie tylko bardziej wydajne, lecz także bezpieczniejsze niż tradycyjny obieg dokumentów. A dodatkowo platformy oparte na chmurze wspierają zrównoważony rozwój biznesu, ograniczając konieczność drukowania dokumentów. Te szanse już dawno dostrzegli czołowi gracze retailowi. Pomiar dokonany metodą CAGR (Compound Annual Growth Rate) przewiduje, że tempo wzrostu rynku chmurowego w okresie od 2022 do 2030 roku będzie się utrzymywało na poziomie 4,56% rocznie.

Żabka posiada w Polsce około 9 tysięcy sklepów franczyzowych i otwiera średnio trzy kolejne każdego dnia. Z usług sieci korzystają codziennie prawie trzy miliony osób. Zarządzanie tak rozbudowaną siecią handlową wymagało posiadania wielu systemów i narzędzi. Szczególnie nieprzyjazny dla użytkownika ze względu na mnogość funkcji był system służący do obsługi relacji z franczyzobiorcami. Korzystanie z niego generowało potrzebę drukowania około 100 tysięcy dokumentów każdego dnia. A jednocześnie obieg papierowych dokumentów był stosunkowo mało bezpieczny, nieprzyjazny dla środowiska i kosztowny.

– Inteligentny system integracyjny umożliwił nam ulepszenie procesów pod kątem środowiskowym, społecznym i biznesowym, a także uodpornienie ich na zmiany, jakie może przynieść przyszłość. Jesteśmy dzięki temu o krok do przodu wobec naszych obecnych potrzeb biznesowych. Co więcej, możemy sprawnie reagować na wszelkie zmiany, szybko wdrażając nowe rozwiązania – mówi Łukasz Armatys, IT Core Systems Manager SAP, Żabka Polska.

Wdrożenie scentralizowanego systemu zarządzania relacjami z franczyzobiorcami umożliwiło firmie m.in. zaawansowaną analizę i zarządzanie danymi z punktów sprzedaży. Dzięki wdrożeniumożliwe było stworzenie przyjaznego dla użytkownika procesu raportowania, a także optymalizacja wymiany danych między systemami centralnymi a rozproszonymi aplikacjami sklepowymi. 

Wdrożenie rozwiązania pozwoliło zapewnić większą niż dotychczas spójność i przejrzystość w dokumentacji, a także niemal do zera ograniczyło drukowanie dokumentów (dotychczas drukowano ich około 100 tysięcy każdego dnia), co pozytywnie wpłynęło na środowisko. Jednocześnie udało się podnieść poziom bezpieczeństwa informacji, bo dokumenty opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym (który jest dostępny tylko dla uprawnionych użytkowników).

Także proces pozyskiwania nowych franczyzobiorców został zoptymalizowany nawet o 30%. Jednocześnie spadła liczba awarii sieci. W wyniku wdrożenia Żabka zwiększyła swoją efektywność operacyjną o 20%.

Badanie PwC z czerwca 2022 roku wykazało, że w 44 proc. polskich firm brakuje jasnej mapy korzyści z transformacji chmurowej. Przebadane osoby (z poziomu zarządów) za kluczowy bloker uznają za małe kompetencje technologiczne, co bezpośrednio wpływa na decyzję o przejściu do chmury. Dlatego ogromną rolę mają do odegrania firmy takie, jak Żabka, które są w stanie podzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w specyficznych dla Polski realiach. Zbliżająca się konieczność raportowania ESG będzie zapewne sporym motywatorem do pozyskiwania wiedzy z rynku.