Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

W kierunku gospodarki cyrkularnej: LPP redukuje swój ślad węglowy o 8 proc.

W 2022 roku gdańska spółka koncentrowała się na wdrażaniu kolejnych projektów w obszarze gospodarki cyrkularnej, mając na uwadze coraz większą konieczność poszanowania zasobów naturalnych i ograniczanie wpływu na środowisko.

Tylko w minionym roku obrotowym polski producent odzieży zmniejszył emisję CO2 o 8 proc., m.in. dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii w oparciu o odnawialne źródła.
W ramach ograniczania ilości odpadów opakowaniowych spółka wykorzystała ponownie ponad 2 mln kartonów. Zmniejszyła także zużycie plastiku o kolejne 567 ton, co przekłada się na redukcję 1600 ton tworzyw sztucznych w ciągu 6 lat.
Skupiając się na korzyściach środowiskowych drugiego obiegu, firma rozszerzyła projekt zbiórki używanej odzieży na wszystkie salony marek LPP w Polsce.

LPP rozpoczęło również współprace w poszukiwaniu efektywnych metod recyklingu tkanin poliestrowych oraz wielogatunkowych ze start-upem Use Waste oraz Sustainable Fashion Institute.
Priorytetem minionego roku w obszarze aktywności społecznej była pomoc obywatelom
i pracownikom LPP z Ukrainy, której łączna wartość finansowa przekroczyła 20 mln zł. Równocześnie Fundacja LPP wspierała potrzebujących w najbliższym sąsiedztwie firmy, przeznaczając na ten cel ponad 3 mln zł.

R E K L A M A

Trudna sytuacja geopolityczna i gospodarcza minionego roku oraz zakończenie działalności na jednym z kluczowych dotąd rynków nie przeszkodziły LPP w realizowaniu strategii biznesowej, skupionej na trzech filarach: modelu omnichannel, digitalizacji i zrównoważonym rozwoju. Jak pokazuje najnowszy raport niefinansowy spółki, podjęte działania biznesowe i wypracowane w tym czasie wyniki pozwoliły zasilić krajowy budżet kwotą 1,7 mld zł w postaci danin i podatków, ale co równie istotne – realizować ważne inicjatywy na rzecz redukcji emisji oraz gospodarki cyrkularnej.i

– Patrząc na cały nasz model biznesowy przez pryzmat wpływu na otoczenie i dążąc do redukcji emisji oraz większego poszanowania zasobów, jesteśmy przekonani, że obraliśmy jedyny słuszny kierunek rozwoju – w stronę gospodarki cyrkularnej. Wyzwania środowiskowe i społeczne traktujemy jako jeden z głównych filarów przyszłości firmy, na równi z wykorzystaniem potencjału biznesowego – komentuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP. – Choć zmiany są stopniowe, to każdy kolejny krok, jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ponowne użycie kartonów czy redukcja plastiku, przybliża nas do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna. W ubiegłym roku obniżyliśmy emisje o 8 proc. i dalej pracujemy, aby ten wynik polepszać. Widzimy też, że ambitne cele wymagają dobrze zaplanowanych działań, dlatego jeszcze w tym roku przewidujemy rewizję naszej strategii zrównoważonego rozwoju, aby lepiej odpowiadać na aktualne wyzwania społeczne i środowiskowe – dodaje Dorota Jankowska-Tomków.

Punktem wyjścia do podjęcia działań ograniczających wpływ firmy na środowisko było obliczenie w 2021 r. śladu węglowego we wszystkich zakresach. Następnie w 2022 r. spółka złożyła cele dekarbonizacyjne do weryfikacji przez Science Based Targets initiative, globalne partnerstwo międzynarodowych organizacji wspierające sektor prywatny w przechodzeniu na gospodarkę bezemisyjną. Dzięki temu, w oparciu o podstawy naukowe SBTi, LPP wytypowało zakresy działalności, z których wynikają największe emisje i w których widoczny jest potencjał do ich obniżenia.

Moda cyrkularna

Kluczowym wyzwaniem dla branży mody pozostaje zamykanie obiegu poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów, w tym przede wszystkim wyprodukowanych już ubrań oraz tkanin. Od kilku lat spółka rozwija projekt zbiórki używanej odzieży, który od 2022 r. działa już we wszystkich salonach marek LPP w Polsce. Ubrania nadające się do ponownego użycia przekazywane są za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta do osób potrzebujących. Pozostałe są przygotowywane do przekazania do recyklingu.

Równolegle spółka cały czas poszukuje odpowiedzi na brakujące ogniwo cyklu życia odzieży, czyli ponowne użycie materiałów. Obecnie wykorzystywany poliester z recyklingu butelek PET w mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko i ma niższą emisyjność. Dla LPP nie jest to jednak docelowe rozwiązanie, stąd dąży do opracowania technologii pozwalającej na pełny recykling zużytych tkanin poliestrowych i uzyskanie przędzy do produkcji nowych włókien. W tym celu firma nawiązała współpracę z polskim start-upem Use Waste. Ważnym krokiem w poszukiwaniu efektywnych sposobów na odzyskanie tkanin było również partnerstwo z Sustainable Fashion Institute, które pozwoliło przeanalizować rynek pod kątem skutecznych metod przetworzenia materiałów wielogatunkowych. Wdrożenie tego typu projektów na skalę biznesową pozwoli w przyszłości wykorzystać tkaniny nie tylko w drugim, ale i wielokrotnym obiegu. Wsparciem i uzupełnieniem całego cyklu życia odzieży jest z kolei rosnąca świadomość konsumentów w zakresie mody cyrkularnej. Mając na uwadze to, jak ważne w tym kontekście jest promowanie dobrych praktyk, LPP zainicjowało kampanię edukacyjną „Dbaj o ubranie”, dzięki której klienci mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad odpowiedniej pielęgnacji odzieży i sposobów na to, by korzystać z niej dłużej, a przy tym emitować niższy ślad węglowy.

Mniej plastiku i 2 mln kartonów w drugim obiegu

Dążąc do zamykania obiegu na każdym etapie działalności, w minionym roku LPP zmniejszyło też zużycie plastiku w opakowaniach o kolejne 567 ton, co oznacza, że od 2017 roku firma ograniczyła jego wykorzystanie już o 1600 ton. Spółka konsekwentnie realizowała też swoje zobowiązanie do sukcesywnego eliminowania plastiku jednorazowego. Już teraz wszystkie opakowania foliowe w wysyłkach e-commerce w całości nadają się do recyklingu, dzięki czemu w późniejszym etapie mogą posłużyć m.in. jako worki na odpady. LPP redukowało także zużycie opakowań kartonowych w procesie zaopatrzenia salonów i magazynów. Dzięki wdrożeniu procesu standaryzacji opakowań w ramach systemu Supplier Portal, możliwe było zoptymalizowanie pakowania towarów, lepsze wypełnienie kartonów, bardziej optymalne wykorzystanie powierzchni kontenerów i magazynów. Jednoczesne wprowadzenie wzmocnionej konstrukcji opakowań kartonowych pozwoliło na kilkukrotne ich użytkowanie. Tym sposobem w 2022 roku firma wykorzystała ponownie ponad 2 mln kartonów, co przekłada się na ok. 41 tys. zaoszczędzonych przed wycinką drzew.

Zużycie energii pod kontrolą

W obliczu obecnych wyzwań klimatycznych istotne było ograniczenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii oraz zabezpieczenie potrzeb energetycznych firmy. Jeszcze w 2021 r. LPP podpisało jeden z największych kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) na energię odnawialną w Polsce. Dzięki temu od 2023 r. biura firmy w Polsce, ale też Centra Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim są zasilane energią wiatrową. Umowa będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat, a na potrzeby jej realizacji firma Figene wybudowała dodatkową farmę wiatrową. Biorąc pod lupę swoją sieć stacjonarną, spółka podjęła również działania ograniczające zużycie energii w salonach o 10 proc. Osiągnęła to m.in. dzięki instalacji oświetlenia LED w 395 nowych salonach oraz systemom telemetrycznym, które pozwalają na optymalizację wykorzystania energii elektrycznej. Do końca 2022 r. monitoringiem zużycia mediów objęto ok. 830 salonów w 12 krajach, a do końca 2023 r. planowane jest kolejne 700 instalacji.

Człowiek w centrum uwagi

Priorytetem minionego roku w obszarze aktywności społecznej LPP było wsparcie pracowników z Ukrainy. – Praktykowana od wielu lat dbałość o najbliższe otoczenie oraz wrażliwość naszych pracowników, która na co dzień zasila Fundację LPP, w obliczu wojny i bezpośredniego zagrożenia pracowników firmy przewyższyła swój dotychczasowy potencjał. Choć każdego roku angażujemy się w wiele projektów społecznych, to zeszłoroczna mobilizacja znów pozytywnie nas zaskoczyła. Poza tą wyjątkową sytuacją, która wymagała naszego zaangażowania, cały czas realizowaliśmy stałe projekty Fundacji LPP, wspierając przede wszystkim podopiecznych domów dla dzieci, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ofiary katastrof i klęsk żywiołowych w naszym najbliższym sąsiedztwie – komentuje Patrycja Zbytniewska, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego w LPP, prezeska Fundacji LPP.

W ciągu pół roku od wybuchu wojny około 300 pracowników LPP oraz ich bliskich otrzymało pomoc o wartości blisko 3 mln zł, a łączna wartość pomocy rzeczowej i finansowej dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie przekroczyła 20 mln zł. W ciągu roku wolontariusze z LPP chętnie angażowali się w pomoc swoim kolegom oraz inne projekty Fundacji, przeznaczając na ten cel 8 212 godzin pracy. W minionym roku firma przekazała ponad 180 tys. sztuk odzieży na cele społeczne, a łączna wartość darowizn pieniężnych Fundacji LPP, poza wsparciem Ukrainy, przekroczyła 3 mln złotych.

Pielęgnowanie wrażliwości na drugiego człowieka znalazło także swoje odzwierciedlenie w przyjętej w 2022 r. „Polityce Grupy LPP dotyczącej zarządzania różnorodnością, równego traktowania i budowania kultury włączenia”, która jest wyrazem docenienia różnorodności zespołu LPP, ale i zobowiązaniem do budowania przyjaznego miejsca pracy, wspierającego równe traktowanie i przeciwdziałającego dyskryminacji. Jednym z elementów realizacji tej polityki była Akademia Diversity&Inclusion – cykl interaktywnych, otwartych webinariów skierowanych do wszystkich pracowników centrali firmy oraz spółek zagranicznych. Celem Akademii było rozbudzenie wrażliwości na różnorodność, uświadomienie znaczenia mikroprzekazów i mikroagresji, roli komunikacji budującej kulturę włączającą. Ważnym elementem programu było także wyposażenie osób w nich uczestniczących w konkretną wiedzę oraz umiejętności z zakresu pracy ze sporami i konfliktami, które mogą wynikać z różnorodności. W każdym z 5 spotkań udział brało średnio ok. 400 osób.

W minionym roku LPP skupiało się również na wyzwaniach społecznych w łańcuchu wartości. Mając na względzie dbałość o zapewnienie odpowiednich warunków pracy w całym cyklu produkcji, spółka przystąpiła do amfori BSCI, która stanowi nowe, obiektywne źródło informacji o sytuacji pracowników w fabrykach. Dzięki dostępowi do rzetelnej wiedzy na temat zakładów produkcyjnych firma może wybierać tylko tych dostawców, którzy zapewniają swoim pracownikom warunki socjalne zbieżne z przyjętymi przez spółkę standardami.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,6 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.