Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

ALDI Nord publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju. Postępy w dziedzinie zielonej energii i redukcji emisji CO2

Grupa ALDI Nord zaoszczędziła ponad 83 000 ton materiałów opakowaniowych od 2020 roku dzięki ograniczeniu lub wyeliminowaniu opakowań. W 2022 roku Grupa zanotowała także redukcję emisji gazów cieplarnianych o 23% w porównaniu z rokiem 2020, co stanowi spadek o 347 000 ton CO2.

Dodatkowo, poprzez dalszy montaż systemów fotowoltaicznych w sklepach i centrach dystrybucyjnych, ALDI NORD zaoszczędziła 41 085 ton CO2 w roku 2022. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym sklepy i centra dystrybucyjne ALDI wyprodukowały 146 000 megawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu prądu przez 36 500 domów jednorodzinnych. Jednocześnie ALDI Nord zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2020 roku – czytamy w opublikowanym przez Grupę Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Jednym z kluczowych obszarów w Raporcie ALDI są postępy w zakresie redukcji opakowań

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 Grupy ALDI Nord stanowi szczegółowy przegląd postępów oraz zawiera konkretne liczby potwierdzające zaangażowanie w ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 oraz minimalizację opakowań. Jednym z kluczowych obszarów poruszanych w Raporcie są postępy w zakresie redukcji opakowań. Obecnie 67% opakowań marek własnych Grupy nadaje się do recyklingu. Dzięki ciągłym wysiłkom, od 2020 roku Grupa zaoszczędziła ponad 83 000 ton materiałów opakowaniowych poprzez ograniczenie lub eliminację opakowań.

R E K L A M A

Ponadto, ilość pierwotnego plastiku w opakowaniach marki własnej ALDI została zmniejszona o 11% w porównaniu do roku 2020. Również ALDI Polska optymalizuje opakowania produktów marek własnych zwiększając liczbę symboli dotyczących prawidłowego sortowania na produktach wprowadzanych marek.

– Jako Grupa koncentrujemy działania na sprawach najbliższych naszej podstawowej działalności oraz na obszarach, w których możemy wywrzeć największy wpływ na zrównoważony rozwój. Ważnymi obszarami działania są ochrona klimatu, prawa człowieka, jak i proekologiczne inicjatywy. Koncentrujemy się na stworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, dzięki temu możemy wpływać na koszty naszej działalności i przyczyniać się do ochrony środowiska i budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich – mówi Daria Kołodziej, Menadżer ds. Odpowiedzialności ALDI Polska.

Grupa ALDI Nord nie zapomina także o walce zmarnowaniem żywności. W roku 2022, 93,5% sklepów Grupy przekazało darowizny do organizacji pozarządowych, co stanowi ważne wsparcie dla walki z marnowaniem żywności. W Polsce ALDI zakładało, że 100% sklepów przekaże niesprzedawalną, ale wciąż nadającą się do spożycia żywność instytucjom charytatywnym do końca 2020 r. W 2022 r. cel ten został zrealizowany na poziomie 93,5% ze względu na dużą dynamikę nowych otwarć.
Pełny Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 Grupy ALDI Nord jest dostępny online TUTAJ