Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

ESG: Kaufland wspiera zieloną energię – sieć przekazuje produkty spożywcze do biogazowni


Kaufland podejmuje szereg działań, których celem jest minimalizowanie marnotrawienia żywności w Polsce. Sieć obniża ceny produktów z krótką datą przydatności do spożycia, prowadzi akcje edukacyjne, wdraża rozwiązania logistyczne zapobiegające uszkodzeniom towaru, a także przekazuje niesprzedaną żywność organizacjom pożytku publicznego. Pozostałe artykuły spożywcze Kaufland przekazuje do biogazowni, które służą do produkcji ekologicznego paliwa. W ten sposób sieć przyczynia się do rozwoju zielonej energii w Polsce.

Biogazownie to zakłady przetwarzające w procesie fermentacji organiczne odpady, takie jak np. resztki żywności na biogaz, który może zostać wykorzystany m.in. do produkcji energii elektrycznej czy paliwa. Przekazywanie do biogazowni resztek niesprzedanej żywności, których nie można było przekazać do organizacji pożytku publicznego, jest przykładem zrównoważonej gospodarki odpadami, która pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć zużycie konwencjonalnych źródeł energii.

W sieci Kaufland doskonale rozumiemy, że rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z rosnącą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i ekosystemu. Dlatego nasze działania realizujemy wielotorowo i wciąż poszukujemy nowych rozwiązań wspierających środowisko. Jedną z inicjatyw jest procedura przekazywania niewykorzystanych produktów do biogazowni. Z każdego z 240 sklepów Kaufland regularnie przekazywane są produkty nadające się do przetworzenia na zieloną energię. Z każdej tony takich produktów można stworzyć aż 250 m3 biogazu — podkreśla Sylwia Bardeli, dyrektor Działu SCM w Kaufland Polska.

R E K L A M A

Kaufland od lat stosuje we własnych placówkach rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną. Sieć od wielu lat pozyskuje ciepło do ogrzania marketów z instalacji chłodniczych, co niweluje konieczność użycia tradycyjnych paliw. Pozwala to na znaczne zmniejszenie emisji CO2. Prócz tego na dachach marketów sukcesywnie instalowane są panele fotowoltaiczne, które umożliwiają pozyskiwanie energii w sposób przyjazny naturze.

Przekazywanie żywności organizacjom pomocowym czy współpraca z biogazowniami to tylko przykłady spośród wielu działań, jakie podejmuje Kaufland, aby zminimalizować zjawisko marnotrawienia żywności. Temu celowi służą również sprawdzone rozwiązania logistyczne jak automatyczny system zamówień, dzięki któremu można precyzyjnie oszacować ilości towaru potrzebnego w danym sklepie. W ten sposób Kaufland od samego początku zapobiega powstawaniu nadwyżek żywności w sklepach. Ponadto sieć analizuje i optymalizuje procesy transportowe, stosując np. układ palet, który zapobiega ich łamaniu się, a co za tym idzie – uszkodzeniom produktów. Sieć wspólnie z dostawcami dba również o to, aby łańcuchy dostaw były jak najkrótsze, dzięki czemu można zapewnić najwyższą świeżość żywności dostarczanej do marketów. Ponadto w każdym sklepie klienci mogą znaleźć specjalne okazje cenowe na produkty z krótszą datą przydatności do spożycia.

Marka Kaufland skupia się również na edukacji swoich klientów. W prowadzonych kampaniach zachęca ich do tworzenia przemyślanej listy zakupów, regularnego porządkowania lodówki oraz wykorzystywania w pierwszej kolejności produktów, które już posiadają w swoich domach. Te proste, a zarazem skuteczne, strategie pomagają w mądrym wykorzystywaniu jedzenia i minimalizowaniu zjawiska marnowania żywności.

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1500 sklepów i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 240 marketów i zatrudnia ok. 15 500 pracowników.
Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.