Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Galeria Handlowa Mosty Płock i CREAM wspólnie działają na rzecz zrównoważonego zarządzania i zielonych nieruchomości

Galeria Handlowa Mosty Płock posiadająca łącznie 57 najemców i powierzchnię 18 800 m2. Ostatnio podpisała umowę dotyczącą optymalizacji kosztów eksploatacyjnych (CNC) z firmą CREAM Property Advisors- agencją doradczą specjalizującą się w nieruchomościach komercyjnych, która posiada ponad 22-letnie doświadczenie w branży.

Celem zestawu usług zwanego CNC Savings & Green Profits jest nie tylko znaczne obniżenie kosztów operacyjnych, ale także zwiększenie wartości nieruchomości poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań modernizacyjnych oraz wprowadzenie działań proekologicznych zgodnych z polityką ESG.

Takimi działaniami możemy nazwać m.in. wdrażanie rozwiązań w zakresie obniżenia konsumpcji energii elektrycznej i ciepła, zużycia wody, kogeneracji, fotowoltaiki czy nowoczesnych systemów BMS. Polegają one na kompleksowej kontroli parametrów powietrza, zużycia mediów, obniżeniu emisji CO2 oraz zmniejszaniu poboru wody.

Spółka Cream Property Advisors jest liderem na rynku zmian i modernizacji proekologicznych w budynkach komercyjnych. Od kilku lat sukcesywnie powiększa ona grono klientów, którzy zdecydowali się im zaufać. Portfolio zoptymalizowanych nieruchomości stanowią budynki handlowo-usługowe, biurowe, logistyczne, hotelowe. Firma stale rozwija swój produkt i dostosowuje go również do innych typów nieruchomości m.in. budynków apartamentowych czy produkcyjnych. Na swoim koncie posiadają już 5 zmodernizowanych obiektów.

Obecnie, zarządcy nieruchomości komercyjnych coraz częściej decydują się na zainteresowanie tematem ekologii. Najemcy obiektów komercyjnych zaczynają stawiać wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem. Współcześni konsumenci są bardziej świadomi ekologicznie i chętniej wybierają miejsca, które promują takie praktyki.

Dodatkowym aspektem jest też fakt, że dla najemców nie jest istotny tylko czynsz, ale całkowita cena najmu. Oznacza to uwzględnienie kosztów eksploatacji, takich jak energia, woda, utrzymanie wspólnych przestrzeni itp. W związku z tym zarządcy nieruchomości muszą dążyć do efektywnego zarządzania kosztami, aby zachęcić najemców do długoterminowych umów najmu.

Od dłuższego czasu na rynku możemy zauważyć także znaczny wzrost cen energii. To problem z którym muszą borykać się zarządcy nieruchomości komercyjnych. Zwiększenie opłat za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie może znacząco wpłynąć na koszty operacyjne galerii handlowej. Dlatego strategia CNC Savings & Green Profits, która obejmuje modernizacje oświetlenia, węzłów cieplnych, central wentylacyjnych i wprowadzenie fotowoltaiki w efekcie długoterminowym pozwoli obniżyć zużycie energii i tym samym koszty operacyjne.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.