Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Zarząd GK Mex Polska: Posiadamy stabilną pozycję rynkową i osiągamy doskonałe wyniki

Ponad trzykrotny wzrost zysku netto oraz 12,3 mln zł EBITDA odnotowała GK Mex Polska po trzech kwartałach 2023 roku. III kwartał zamknięto z wynikiem netto na poziomie 2,4 mln zł i ponad 3,2 mln zł zyskiem EBIT

Ponad 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku EBIT oraz 2,4 mln zł zysku netto odnotowała w III kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa Mex Polska SA. Przychody ze sprzedaży od lipca do września przekroczyły 28,7 mln zł, co dało Grupie holdingowej ponad 12% wzrost rdr.

Jednocześnie po trzech pierwszych kwartałach 2023 osiągnięto ponad 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 5,7 mln zł zysku EBIT, co pozwoliło utrzymać dynamikę wzrostu odpowiednio o 230,5* i 60,5% rdr (po wyeliminowaniu z 2022 roku zdarzeń jednorazowych, tj.: umorzenia mikropożyczek i subwencji PFR oraz rozwiązania rezerwy na Program Motywacyjny).

EBITDA w tym okresie przekroczyła 12,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 73,4 mln zł (wzrost o 20,9*% rdr). Wyraźna poprawa wyników finansowych zgadza się z wcześniejszymi szacunkami Grupy i jest rezultatem konsekwentnego monitorowania dynamicznie rosnących kosztów oraz systematycznej waloryzacji cen. To także efekt realizacji konsekwentnej polityki rozwoju i rentowności zarządzanych przez Grupę lokali.

Prezes GK Mex Polska: Naszą przewagą jest zdywersyfikowane portfolio

Naszą przewagą jest odpowiednio zdywersyfikowane portfolio z przemyślanym profilem konceptów oraz właściwy dobór lokalizacji. Dzięki temu posiadamy stabilną pozycję rynkową i osiągamy doskonałe wyniki. Tylko w III kwartale wypracowaliśmy 28,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i odnotowaliśmy 2,4 mln zł zysku netto. Co więcej, pierwsze trzy kwartały 2023 pozwoliły nam wypracować ponad 230 proc. wzrost zysku netto i ponad 60 proc. wzrost zysku EBIT rdr (po wyeliminowaniu z 2022 roku zdarzeń jednorazowych) – informuje Paweł Kowalewski, Prezes Zarządu w Mex Polska SA.

– Naszym zadaniem jest bieżąca analiza kosztów w celu utrzymania odpowiedniej sprzedaży i marż. Jest to możliwe dzięki spójnej polityce rozwoju oraz ciągłej obserwacji otoczenia rynkowego. – dodaje.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Środki pieniężne Grupy na koniec raportowanego okresu, tj. 30 września 2023 r, wynosiły 9 mln zł.

– Tempo rozwoju Grupy utrzymuje dynamiczny trend, co doceniają także nasi Akcjonariusze. Widzimy to w znacznym wzroście kursu akcji Mex Polska S.A. o ponad 102% w ciągu ostatniego roku. Na tym jednak nie poprzestajemy i dążymy do utrzymania tendencji wzrostowej również w przyszłych kwartałach – mówi Dariusz Kowalik, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mex Polska SA.

Rozwój grupy kapitałowej Mex Polska oparty jest na nieustannym poszukiwaniu nowych atrakcyjnych lokalizacji. W związku z tym, w październiku br., spółka podpisała umowy dotyczące dwóch nowych lokalizacji, planowanych do otwarcia w I kwartale 2024 roku. Kolejna ,,Pijalnia Wódki i Piwa” oraz ,,Chicas&Gorillas’’ – reprezentujące najbardziej dochodowy segment Grupy, czyli segment bistro – mają zostać uruchomione na Śląsku, w samym sercu Katowic. Ze względu na wysoką atrakcyjność i potencjał tego regionu, Zarząd liczy na powodzenie otwarć, co ma przełożyć się na dalszy wzrost wyników sprzedażowych Grupy.

Portfolio GK Mex Polska

W skład Grupy Kapitałowej Mex Polska wchodzi kilkadziesiąt spółek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo. Grupa zarządza obecnie 46 lokalami gastronomicznymi. Model biznesowy zakłada równoległy rozwój sieci własnych, jak i franczyzowych placówek.

Od 2012 roku spółka Mex Polska S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.