Wkrótce SCF 2024 Spring
Dołącz do 1200 uczestników!

PRCH: Obroty we wrześniu 2023 r. były o 0,9% niższe niż we wrześniu 2022 r.

Według danych PRCH obroty najemców wzrosły w najmniejszych obiektach (5-20 tys. mkw. GLA) o 3,3% oraz w dużych obiektach (40-60 tys. mkw. GLA) o 2,9%. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) obroty były o 2,1% mniejsze niż we wrześniu 2022 r., podobnie jak w obiektach średniej wielkości (20-40 tys. mkw. GLA), gdzie zmniejszyły się o 2,8%.

W wybranych kategoriach wzrost obrotów wyniósł: rozrywka 41,4%, usługi 16,3%, gastronomia 10,1%. Niższe o 8,3% obroty w stosunku do września 2022 r. odnotowała moda.

We wrześniu obroty w centrach handlowych były nieco niższe od analogicznego miesiąca rok wcześniej.

Wrzesień zawsze jest słabszy

„Jak wynika z danych PRCH, od 2018 r. w ujęciach nominalnych, wrzesień jest zawsze słabszym miesiącem w porównaniu do sierpnia i października. Dodatkowo, rekordowo ciepły w historii pomiarów temperatury w Polsce wrzesień 2023 r., co potwierdzają dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znacząco wpłynął na mniejszą skalę zakupów w istotnej dla centrów handlowych kategorii jaką jest moda. Zwłaszcza, że wrzesień 2022 r., do którego porównujemy tegoroczny wynik, był zimniejszy od średniej wieloletniej i o ok. 6oC chłodniejszy niż wrzesień 2023 r. Z kolei odwiedzalność galerii, mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była we wrześniu o 4,7% wyższa niż we wrześniu 2022 r.” – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Według PRCH najlepiej rosła rozrywka

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki we wrześniu odnotowały: rozrywka – wzrost o 41,4%, usługi – wzrost o 16,3% i gastronomia – wzrost obrotów o 10,1%. Natomiast na wyniki branży odzieżowej silny wpływ miała rekordowo ciepła średnia temperatura we wrześniu, który był najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów IMGW, czyli od 1951 r. To ograniczyło sprzedaż jesiennych kolekcji i wydatki Polaków na wymianę garderoby. W efekcie, obroty w kategorii moda
zmniejszyły się o 8,3% w stosunku do września 2022 r., gdy średnia miesięczna temperatura była niższa od średniej wieloletniej i o ok. 6oC niższa niż we wrześniu 2023 r.

Odwiedzalność w górę

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była we wrześniu 2023 r. o 4,7% wyższa niż rok wcześniej.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu.

Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.

PRCH Turnover Index – wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Dane pochodzą z raportów dostarczanych właścicielom i zarządcom galerii handlowych bezpośrednio przez najemców. Ze względu na ich poufność i wrażliwość są one, podobnie jak wyniki odwiedzalności, gromadzone i weryfikowane przez PwC.

PRCH ma już 20 lat

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.


XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000227312, NIP 534-22-89-555, Regon 14006636

SCF 2024 Spring: Trwa rejestracja uczestników i partnerów!

9-10.04.24 r. Legia Warszawa

Najważniejsze wiosenne spotkanie rynku centrów handlowych,  9-10 kwietnia 2024, Legia Warszawa. Jak co roku targi, konferencja system umawiania spotkań i afterparty.

Rejestracja uczestników
Zamów pakiet partnera

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych. Zapraszamy do reklamy oraz bezpłatnej subskrypcji.

Czytaj online
Zostań partnerem