Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

NEPI Rockcastle osiąga rekordowe wyniki finansowe za 2023 r

NEPI Rockcastle, trzecia co do wielkości notowana firma działająca w sektorze nieruchomości handlowych w Europie pod względem wartości portfela, wygenerowała w 2023 roku najwyższe w swojej historii dywidendy na akcję, przekraczając poprzedni rekord ustanowiony w 2019 roku.

Oznacza to nie tylko całkowite wyjście z konsekwencji pandemii Covid-19, ale także trwały wzrost wyników, osiągnięty dzięki kontynuacji inwestycji w portfel. W trakcie roku, Spółka pozytywnie korygowała swoje prognozy dochodów, reagując na napływające dobre wyniki. Pomimo tego, osiągnięty wzrost DEPS o 17,1% (9,3% w ujęciu nominalnym) przewyższył ostatnie prognozy.

„NEPI Rockcastle osiągnęło znakomite wyniki w 2023 roku. Rynki, na których działamy, mają przewidywany jeden z najmocniejszych wzrostów PKB w Europie w 2024 roku, co świadczy o dobrych prognozach nie tylko w zakresie zaufania ze strony konsumentów i wyników naszych najemców, ale także dalszego rozwoju NEPI Rockcastle” – powiedział Rudiger Dany, CEO NEPI Rockcastle.

R E K L A M A

Wysoki poziom komercjalizacji polskich projktów

W Polsce szczególnie istotne były liczne rozbudowy i modernizacje prowadzone przez Grupę, w tym całkowita modernizacja centrum handlowego Bonarka w Krakowie, przebudowa Aura Centrum w Olsztynie oraz rozbudowa Galerii Wołomin. Modernizacjom towarzyszy stały rozwój współpracy z obecnymi i nowymi najemcami.

W ramach portfolio w Polsce NEPI Rockcastle w 2023 r. podpisało 328 nowych umów z najemcami. 178 transakcji to przedłużenie wcześniejszych umów, w tym w wielu przypadkach powiększenie zajmowanej powierzchni. Wskaźnik komercjalizacji w całym portfolio NEPI Rockcastle w Polsce wynosi 97,8%.

„Niezmiennie cieszymy się zaufaniem wielu marek, a nasze centra są atrakcyjnym miejscem do prowadzenia i rozwoju biznesu. Kontynuujemy politykę rozwoju i inwestowania w portfolio w Polsce, tak, aby jak najlepiej realizowała zmieniające się i różnorodne potrzeby naszych klientów. W minionym roku zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych w modernizację naszych obiektów w Polsce. Zakończyliśmy rozbudowę Galerii Wołomin i modernizację Aura Centrum w Olsztynie. Trwa kolejny etap kompleksowej przebudowy Centrum Handlowego Bonarka, która na naszych oczach zmienia się w nowoczesny i innowacyjny obiekt – podkreśla Marek Noetzel, Chief Operating Officer NEPI Rockcastle.

„Obserwujemy zmiany jakie zachodzą w preferencjach i zachowaniach konsumenckich. Część z nich jest pochodną pandemii, rozwoju usług i dostępnych technologii. Coraz silniej widoczny jest wpływ zmiany pokoleniowej na proces zakupowy. Dochodzące do konsumenckiego głosu pokolenie Z jest rosnącą grupą klientów, którzy mają inne wartości i potrzeby. Uwzględniamy je nie tylko w ścieżce konsumenta, ale również w funkcjonalnościach naszych obiektów – dodaje Justyna Bartosz, Head of Leasing, West NEPI Rockcastle.

Mocne fundamenty finansowe

Podstawą wyników jest operacyjna wydajność portfela nieruchomości. Kilka czynników wyjaśnia wzrost NOI rok do roku o 21% do 491 mln euro. Akwizycje dokonane pod koniec 2022 roku znacząco przyczyniły się do wyników, podobnie jak 13-procentowy wzrost NOI w ujęciu porównywalnym. Ochrona przed inflacją za pomocą klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach najmu okazała się skuteczna dla NEPI Rockcastle w obliczu wysokiej inflacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatnich dwóch lat.

Solidne wyniki NEPI Rockcastle były wsparte wysokimi obrotami najemców oraz zaufaniem konsumentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka odnotowała znaczącą poprawę we wszystkich kluczowych wskaźnikach handlowych. O 12,6% wzrosła sprzedaż najemców, wartość średniego koszyka urosła o 7,8%. Zwiększyła się również liczba odwiedzających (+ 4,6% r/r). Silna kondycja handlowa pomogła zachować równowagę pomiędzy wynikami Spółki i jej najemców, co odzwierciedla stabilny wskaźnik kosztów najmu na poziomie 12,2%. Spadek wskaźnika pustostanów do 2,2% dodatkowo potwierdza atrakcyjność nieruchomości Spółki dla najemców.

NEPI Rockcastle zawarło także umowę na niezabezpieczoną zieloną pożyczkę w wysokości 387 mln euro od Międzynarodowej Korporacji Finansowej, co umożliwi spłatę obligacji zapadających w listopadzie 2024 roku, bez względu na warunki panujące na rynkach kapitałowych. Doskonała kondycja operacyjna naszych nieruchomości skutkowała zwiększeniem ich wartości o 165 mln euro, co pozwoliło przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom w rentowności rynku.

W 2023 roku Spółka oddała do użytku Promenadę Craiova w południowej Rumunii, największy nowy obiekt handlowy otwarty w Europie Środkowo-Wschodniej w 2023 roku oraz zrealizowała pierwszy projekt mieszkaniowy Grupy, oba na czas i zgodnie z zaplanowanym budżetem. Jako że zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności i rozwoju Grupy, w ramach kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju zainicjowanej w 2022 r. poczyniono znaczne postępy w celu ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej posiadanych aktywów. Doskonałym przykładem postępów NEPI Rockcastle w tej dziedzinie jest fakt, że obecnie produkuje energię słoneczną w 27 rumuńskich nieruchomościach.

Aby zapoznać się z pełnym komunikatem wynikowym, proszę kliknąć w link. Krótszą wersję ogłoszenia regulacyjnego można znaleźć tutaj.

NEPI Rockcastle ma portfel o wartości prawie 7 mld euro

NEPI Rockcastle (NRP.AS) (JSE.NRP) jest trzecią co do wielkości notowaną na giełdzie firmą działającą w sektorze nieruchomości handlowych w Europie pod względem wartości portfela inwestycyjnego oraz największym właścicielem, operatorem i deweloperem centrów handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE).

Portfolio firmy, o wartości 6,9 mld euro, obejmujące 2,2 mln m² powierzchni GLA, zlokalizowane jest w dziewięciu krajach CEE. Firma jest liderem rynku w Rumunii i Polsce (dwóch największych rynkach NEPI Rockcastle), Bułgarii, Węgrzech i Słowacji, posiadając również centra handlowe w Chorwacji, Czechach, Litwie i Serbii. Wzrost NEPI Rockcastle jest zasilany przez nakłady inwestycyjne o wartości 600 mln euro oraz wspierany przez akwizycje.

Spółka zakończyła nabycie dwóch głównych aktywów – Centrum Handlowego Forum Gdańsk (Gdańsk) i Centrum Handlowego Copernicus (Toruń), oba w Polsce – w 2022 roku. NEPI Rockcastle posiada dwie kluczowe przewagi strategiczne – unikalne portfolio przestrzeni handlowej na terenie CEE zgromadzone przez ostatnie 15 lat oraz zespół ponad 500 osób, który wnosi niezbędną lokalną wiedzę ekspercką w zakresie nieruchomości handlowych.