Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

GUS: sprzedaż i nastroje konsumenckie idą w górę

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2024 r. wzrosła o 6,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 6,7 proc. rdr.

Wzrost sprzedaży wynika z poprawy nastrojów konsumentów. Według GUS w marcu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca .

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 12,3 i był o 0,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,5 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 0,9 p. proc. i 0,4 p. proc.).

Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,2 p. proc. i 0,2 p. proc.). W odniesieniu do marca 2023 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 23,3 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -5,2.

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrosty odpowiednio o 0,9 p. proc. i 0,4 p. proc.). Niższe wartość niż przed miesiącem odnotowały oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 0,4 p. proc. i 0,2 p. proc.).

W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 17,4 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2023 r.

Najnowsze, marcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku nieco wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca – wynika z danych GUS.