Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[BADANIE] GfK: Nastroje konsumentów nadal na plusie

Wskaźnik nastrojów konsumenckich w Polsce utrzymuje się na plusie. W kwietniu 2024 r. wyniósł 1,3 pkt, co oznacza minimalny spadek, o 0,6 jednostki w stosunku do marca. Jest to już czwarty miesiąc, kiedy wskaźnik ten jest na plusie, z czego zapewne zadowoleni są producenci i detaliści.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich. W kwietniu br. pogorszyła się większość kluczowych wskaźników barometru – zarówno w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej kraju, jak i własnych portfeli. Konsumenci byli jedynie bardziej skłonni do wydatków na dobre trwałe. W perspektywie tegorocznej barometr utrzymuje się na plusie już czwarty miesiąc z rzędu. Większe zmiany są zauważalne w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to składowe barometru były nawet o kilkadziesiąt jednostek gorsze. Główny wskaźnik był wówczas na poziomie minus 13.

Bez znaczących zmian

Wyniki w kwietniu potwierdziły regułę w badaniu, że polscy mężczyźni mieli wyraźnie lepsze nastroje konsumenckie niż kobiety. Gdyby to one decydowały o wynikach to barometr były poniżej zera. Nie było tez odchyleń od normy tego wskaźnika, jeśli chodzi o różnice w podziale na wiek. W najlepszych nastrojach konsumenckich znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik sięga 18-19 jednostek na plusie. Ludzie starsi w wieku 50-59 i powyżej 60 lat byli w zdecydowanie gorszych nastrojach i ich średni wskaźnik nastrojów był na poziomie -9 i -5,5 jednostki.

Nie odnotowano też dużych zmian w przypadku obawy społeczeństwa związanej z potencjalnym wzrostem cen czy kryzysem na rynku pracy. Niespełna 80 proc. badanych prognozuje, że ceny w najbliższych miesiącach nadal będą rosnąć, zaś ponad 38 proc. obawia się, że w bliskiej przyszłości stopa bezrobocia w kraju wzrośnie.

„Znaczących zmian nie dostrzegamy ani na rynku pracy, ani w koniunkturze najważniejszych sektorów przemysłu. Spokojniej zrobiło się także w geopolityce. Ostatnie lata pokazały nam jednak, że pewne jest wyłącznie to, że nic nie jest pewne. Tym bardziej cieszy długi okres spokoju i brak radykalnych zmian, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić ” – mówi Barbara Lewicka, Senior Director w GfK – An NIQ Company.

Konsumenci większości państw unijnych znajdują się w znacznie gorszych nastrojach niż Polacy. W ich przypadku średnia wyniosła -13,7, czyli niemal tyle samo co miesiąc temu.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Metodologia badania

Badanie zrealizowano w dniach 5-10 kwietnia 2024 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna Barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.