Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Znamy stanowisko Neonet odnośnie decyzji sądu

Niedawno pisaliśmy o odrzuceniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosku zarządu Neonet o ogłoszenie upadłości. Swoją decyzję umotywował brakiem możliwości ogłoszenia upadłości w trakcie procesu restrukturyzacji. Teraz do decyzji odniosła się firma, oświadczając, że kontynuuje proces restrukturyzacji.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 6 maja 2024 r. wydanym w sprawie z własnego wniosku dłużnika NEONET Spółka akcyjna w restrukturyzacji we Wrocławiu, KRS 0000218498, o ogłoszenie upadłości prowadzonej pod sygn. akt WR1F/GU/787/2023, postanowił: na podstawie art. 9a prawa upadłościowego odrzucić wniosek – napisano w sądowym postanowieniu. W swojej decyzji sąd powołał się na Art. 9a prawa upadłościowego, który mówi, że „nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.

Firma kontynuuje restrukturyzację

Anna Walicka, dyrektorka pionu marketingu spółki Neonet przypomniała, że 27 listopada 2023 r. zarząd spółki Neonet złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Napisano wówczas w komunikacie, że, „krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką, a jej kontrahentami”.

Dzień później, działając z ostrożności procesowej, został złożony wniosek o upadłość. Napisano wówczas w komunikacie, że, „krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką, a jej kontrahentami”.

Postanowieniem sądu z dnia 1 grudnia 2023 r. otwarto postępowanie sanacyjne, co skutkowało odrzuceniem wniosku o upadłość. Obwieszczenie prawomocnego postanowienia o odrzuceniu wniosku opublikowano 3 czerwca 2024 r.

„Zgodnie z art. 9a Prawa upadłościowego, upadłości nie można ogłosić w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego” – wyjaśnia Anna Walicka. „Spółka kontynuuje restrukturyzację, podejmując kroki mające na celu poprawę sytuacji, bez wpływu na sprzedaż i prawa konsumentów. Neonet funkcjonuje zatem bez zmian w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce, w których prowadzi normalną działalność handlową oferując klientom szeroki asortyment wysokiej jakości produktów oraz atrakcyjne promocje”.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz