BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate Poland ma nowego Prezesa Zarządu

Erik Drukker został mianowany na stanowisko Prezesa Zarządu BNP Paribas Real Estate Poland i na region Europy Środkowo-Wschodniej. Nowy Prezes przejął dowodzenie z dniem 31 maja 2019 roku. – Z punktu widzenia obecnej strategii BNP