Gino Rossi

gino-rossi-kolekcja1

Gino Rossi traci we wszystkich segmentach sprzedaży

Przychody grupy Gino Rossi w czerwcu 2019 roku wyniosły 13 mln zł. Oznacza to, że były aż o 36,6 proc. niższe w ujęciu rok do roku – poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku 2019

Tomasz Malicki zrezygnował z funkcji prezesa Gino Rossi

15 maja Tomasz Malicki zrezygnował z funkcji prezesa Gino Rossi ze skutkiem na 24 czerwca – poinformowało Gino Rossi w komunikacie. Grupa nie podała przyczyny rezygnacji. Tomasz Malicki był wiceprezesem Gino Rossi od 2011 roku,

Gino Rossi sprzedaje mniej

Przychody grupy Gino Rossi w marcu 2019 roku wyniosły 9,2 mln zł i były o 22,9 proc. niższe rok do roku – poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku 2019 roku sprzedaż Gino Rossi spadła

gino-rossi-kolekcja1

Nowa umowa pomiędzy CCC a Gino Rossi

CCC zawarło z Gino Rossi umowę organizacyjną. Chodzi o rozpoczęcia współpracy strategicznej i zapewnienia przez CCC wsparcia finansowego dla zachowania płynności Gino Rossi oraz jego integracji w ramach grupy kapitałowej. Był to jeden z warunków

Jest nowy nabywca marki Simple

Zarząd Gino Rossi S.A. poinformował, że 25 stycznia br. otrzymał zgodę banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na sprzedaż 100 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki Simple Creative Products S.A. na rzecz spółki Skyline

Gino Rossi nie spłaciło 45,9 mln zł zobowiązań

15 stycznia br. minął termin uregulowania części zobowiązań w wysokości 45,9 mln zł wynikających z wierzytelności nabytych w grudniu przez spółkę CCC – podaje Zarząd Gino Rossi S.A. w komunikacie. Gino Rossi czeka na decyzję

Słaba końcówka roku dla Gino Rossi

Przychody Grupy Gino Rossi w grudniu 2018 roku wyniosły 12,1 mln zł i były o 34,9 proc. niższe rok do roku – poinformowała spółka w komunikacie. Udział sprzedaży B2B w Gino Rossi w grudniu wyniósł

UOKiK zajmie się sprawą CCC i Gino Rossi

Spółka CCC złożyła w UOKiK wniosek dotyczący przejęcia kontroli nad Gino Rossi. Teraz Urząd ma czas na zbadanie sprawy i wydanie stosownej decyzji. W ocenie zgłaszającego, planowana transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym

OTCF rezygnuje z przejęcia marki Simple od Gino Rossi

Spółka OTCF, właściciel marki sportowej 4F, zrezygnowała z dalszych negocjacji z Gino Rossi w sprawie przejęcia całościowego pakietu akcji Simple Creative Products – wynika z komunikatu Gino Rossi S.A. Jednocześnie Zarząd Gino Rossi S.A. informuje,

Gino Rossi traci we wszystkich kanałach sprzedaży

Przychody grupy Gino Rossi we wrześniu 2018 roku wyniosły 10,9 mln zł i były o 34 proc. niższe rok do roku – poinformowała spółka w komunikacie. Udział sprzedaży B2B w Gino Rossi w sierpniu wyniósł

Prezes OTCF: mamy pomysł na Simple

– Bazując na naszym doświadczeniu zarówno w zakresie zarządzania marką, jak również w zakresie operacji projektowych, widzimy ogromny potencjał w odbudowie wizerunku i stworzeniu silnej marki Simple – mówi dla Retailnet.pl Igor Klaja, prezes spółki

CCC i Gino Rossi nawiązały strategiczną współpracę

Marka Gino Rossi będzie dostępna w sklepach CCC w ponad 22 krajach  – to efekt podpisania przez obie firmy wieloletniej umowy o strategicznym partnerstwie. Obejmuje ona współpracę produktową i licencję znaku towarowego. Zawarta umowa jest rozszerzeniem

Gino Rossi notuje spadek sprzedaży

Grupa Gino Rossi podsumowała sprzedaż w lipcu 2018 roku. Z podanych przez spółkę informacji wynika, że przychody ze sprzedaży w minionym miesiącu wyniosły 12,2 mln zł i były o 8,3 proc. niższe rok do roku.

Monnari złożyło ofertę na zakup Simple Creative Products

18 lipca 2018 Zarząd Gino Rossi S.A. otrzymał niewiążącą ofertę zakupu 100 proc. akcji spółki Simple Creative Products. Oferta zakłada zapłatę przez nabywcę 12 mln PLN tytułem nabycia ww. akcji wraz z zadłużeniem Simple Creative

20,5 mln zł przychodów Grupy Gino Rossi

Przychody grupy Gino Rossi w czerwcu 2018 roku wyniosły 20,5 mln zł i były o około 10 proc. wyższe rok do roku – poinformowała spółka w komunikacie. Udział sprzedaży B2B w Gino Rossi w czerwcu

Monnari może przejąć markę Simple

Spółka Monnari Trade otrzymała zgodę, od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na przejęciu kontroli nad firmą Simple Creative Products oraz S Trade Mark, które należą do Grupy Gino Rossi. Uzyskanie zgody na koncentrację jest jednym z

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl