Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Colliers wprowadza usługę doradztwa w zakresie wyboru lokalizacji dla globalnych najemców

Colliers International wprowadza w regionie EMEA usługę doradztwa strategicznego w zakresie wyboru lokalizacji dla globalnych najemców. Za nową linię serwisową Colliers odpowiadać będzie Elias van Herwaarden.

Colliers International poinformował o powołaniu eksperta branżowego Eliasa van Herwaardena na stanowisko dyrektora działu EMEA Location Strategy. Zadaniem działu jest świadczenie firmom o globalnym zasięgu usług doradztwa strategicznego w zakresie wyboru lokalizacji.

Elias van Herwaarden przeszedł do Colliers z firmy Deloitte. Od ponad trzydziestu lat doradza międzynarodowym firmom w zakresie wyboru lokalizacji dla ich działalności biznesowej. Nowa linia serwisowa będzie funkcjonować w ramach kompleksowej platformy usług dla najemców (Occupier Services) firmy Colliers w regionie EMEA. Elias van Herwaarden posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie rozwoju biznesowego, optymalizacji powierzchni, outsourcingu procesów biznesowych oraz tworzenia modeli biznesowych dla sektora GBS (Global Business Services), które zdobył współpracując z podmiotami z wielu różnych branż w ponad 250 miastach i 47 krajach na całym świecie. Ponadto z jego usług chętnie korzystają deweloperzy oraz organizacje promujące rozwój gospodarczy (ang. economic development corporations, EDC) w każdym regionie świata.

Elias van Herwaarden będzie doradzać kluczowym klientom korporacyjnym Colliers

Elias van Herwaarden będzie doradzać kluczowym klientom korporacyjnym Colliers w zakresie strategicznych decyzji dotyczących wyboru lokalizacji z uwzględnieniem czynników takich jak: koszty pracy, dostępność wykwalifikowanych pracowników, perspektywy rozwoju biznesowego oraz optymalizacja portfela nieruchomości. W swojej pracy wykorzysta platformę operacyjną Colliers oferującą kompleksowe usługi dla najemców w zakresie: strategii dotyczącej portfela, optymalizacji aktywów, kapitału korporacyjnego, rozwiązań dla złożonych i wschodzących rynków, doradztwa w sektorze centrów przetwarzania danych, doradztwa dla sektora magazynowego i przemysłowego, rozwiązań technologicznych, doradztwa w zakresie środowiska pracy, facility management, zarządzania projektami, administrowania najmem, reprezentacji najemcy oraz ESG.

– Niezmiernie cieszymy się, że Elias dołączył do zespołu Colliers. Jego dogłębna wiedza specjalistyczna w zakresie doradzania globalnym firmom w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących lokalizacji pozwoli firmie Colliers zapewnić jeszcze większe korzyści jej klientom, zarówno tym, którzy mają swoją siedzibę w regionie EMEA, jak i tym chcącym wejść na tutejsze rynki. Elias potrafi w kompleksowy sposób analizować potrzeby biznesowe firm w zakresie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących lokalizacji z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań w poszczególnych krajach regionu EMEA i na całym świecie – mówi Andrew Hallissey, dyrektor zarządzający, dział Occupier Services EMEA.

Monika Rajska-Wolińska, dyrektor zarządzająca Colliers International w Polsce, dodaje: Z wielką radością witamy tak uznanego eksperta w naszym zespole. Rozszerzanie zakresu usług oraz grona wybitnych ekspertów wpisuje się w strategię Colliers polegającą na oferowaniu klientom innowacyjnych rozwiązań wykraczających poza standardową ofertę. Jestem przekonana, że Elias wzmocni nasz zespół, a nasi klienci skorzystają na jego bogatym doświadczeniu.

Usługi doradztwa strategicznego w zakresie wyboru lokalizacji umożliwiają optymalizację globalnej działalności biznesowej dzięki rozwiązaniom typu nearshoring (przeniesienie działalności do kraju znajdującego się w bliskim sąsiedztwie) lub offshoring (przeniesienie działalności za granicę) oraz strategiom dotyczącym zasobów ludzkich. Usługi te są adresowane do firm chcących zoptymalizować globalną działalność biznesową oraz łańcuchy dostaw z uwzględnieniem kwestii takich, jak sytuacja na rynku pracy, stan infrastruktury, dostępność nieruchomości, zachęty rządowe czy system podatkowy.

– Colliers przyciągnął mnie swoją wyjątkową kulturą organizacyjną oraz dynamicznie rozwijającą się platformą operacyjną wspierającą największe globalne firmy. Rok 2020 był dla gospodarki światowej bardzo trudny. Wiele organizacji stara się ograniczyć ryzyka związane ze swoimi modelami biznesowymi oraz zwiększyć bezpieczeństwo w ramach swoich strategii dotyczących lokalizacji. W związku z tym w najbliższych latach spodziewamy się istotnych zmian w tychże strategiach oraz modelach funkcjonowania dużych spółek – mówi Elias van Herwaarden.

Elias van Herwaarden wykłada również międzynarodową strategię biznesową na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim, zasiada w zarządach wielu międzynarodowych stowarzyszeń biznesowych oraz jest członkiem organizacji Site Selectors Guild zrzeszającej czołowych profesjonalistów na świecie w zakresie doradztwa strategicznego ds. wyboru lokalizacji.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.