Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Grupa Komputronik: prognoza na przyszłość jest optymistyczna

2020 rok przejdzie do historii jako jeden z najtrudniejszych. Zarówno firmy jak i społeczeństwo musiały mierzyć się z wieloma, niespotykanymi do tej pory problemami. Pomimo wielu trudności Grupa Komputronik mijający rok skończyła ze znacznymi wzrostami i optymistycznymi prognozami na przyszłość.

W połowie marca cały świat rozpoczął walkę z pandemią SARS-CoV-2. Zamknięcie sklepów i punktów usług, ograniczenia w przemieszczaniu oraz zamrożenie gospodarki na wiele tygodni sparaliżowało funkcjonowanie społeczeństwa. Dla Grupy Komputronik trudne chwile rozpoczęły się na początku marca, kiedy Spółka otrzymała decyzję kontroli podatkowej. Po blisko pięciu latach kontroli leszczyński oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał negatywną decyzję, która w opinii Zarządu Grupy Komputronik oraz opinii niezależnych ekspertów była rażąco bezpodstawna i zawierała wiele błędów formalnych. W celu ochrony interesów spółek, a także pracowników, współpracowników i wierzycieli Zarząd Grupy Komputronik złożył wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które miało ustabilizować sytuację firmy, a także umożliwić prowadzenie normalnej działalności.

10 marca 2020 Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu sanacyjnego wobec spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. Jednocześnie na Zarządcę wyznaczył kancelarię Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A Grupa Komputronik razem z Zarządcą natychmiast przystąpiła do procesu restrukturyzacji. Dokonano zabezpieczenia najbardziej newralgicznych obszarów, przychodów oraz majątku Spółki. W kolejnych krokach skupiono się na poprawie działalności operacyjnej. Grupa Komputronik we współpracy z Zarządcą udrożniła współpracę z dotychczasowymi dostawcami i bez przeszkód kontynuowała operacje. Na początku lutego br. Sąd zaakceptował przedstawiony plan restrukturyzacji, co pozwala Spółce i Zarządcy na dalsze działania w ramach przyjętej strategii.

Pandemia napędza e-commerce i usługi

Wiosenny lockdown, a także późniejsze ograniczenia w handlu i obawa o zdrowie konsumentów spowodowały, że większość społeczeństwa zdecydowała się na zakupy online. Jak wynika z raportu PMR oraz eMarketer Polska może pochwalić się największymi zwyżkami w handlu internetowym w ostatnich miesiącach. W porównaniu z czasem sprzed lockdownu ruch w e-sklepach wzrósł o 26 proc., podczas gdy średnia globalna to 16 proc.. Jak wynika z najnowszych danych firmy Tpay wartość obrotów w przypadku elektroniki wzrosła w okresie pandemii aż o 430 proc. W II kwartale liczba transakcji zwiększyła się względem pierwszych trzech miesięcy br. o imponujące 517 proc. Komputronik – właściciel najdłużej działającego e-commerce w kraju – wykorzystał swoje doświadczenie i know-how by swoim klientom zapewnić szeroki wybór produktów i zagwarantować bezpieczne zakupy. Podczas lockdown’u liczba sesji zwiększyła się o 20 proc., a o 16 proc. wzrosła liczba zamówień. Porównując rok do rok o 6 proc. zwiększyła się liczba nowych użytkowników, a średnia wartość koszyka wzrosła o 45 proc. Dla swoich klientów Spółka w ubiegłym roku przygotowała tematyczne pasaże, m.in. Praca Zdalna czy Nauka Zdalna, w ramach projektu Smart Home/Smart Office, w których mogli znaleźć produkty odpowiadające najpilniejszym potrzebom. W wybranych kategoriach produktowych firma odnotowała nawet kilkusetprocentowy wzrost ruchu – największe w kategorii kamer internetowych – aż o 1 602 proc. oraz termometrów medycznych – 622 proc., laptopów i komputerów – 45 proc.

COVID-19 przyspieszył także rozwój usług. Klienci w obawie o płynność finansową chętniej decydują się na zakupy na raty, a także korzystają z innych świadczeń, takich jak leasing, usługi serwisowe, ubezpieczenie czy usługi pre-konfiguracji sprzętu, zwłaszcza w kontekście pracy i nauki zdalnej. Jesienią 2020 r. Komputronik wprowadził do swojej oferty Ratonament. To wynajem długoterminowy sprzętu wraz z oprogramowaniem i pełną opieką serwisową bez konieczności kupowania sprzętu. W ramach miesięcznego abonamentu klient otrzymuje komputer stacjonarny z monitorem oraz niezbędne oprogramowanie antywirusowe i pakiet Office 365. Dodatkowo w ramach usługi Komputronik oferuje wsparcie konfiguracyjne i serwisowe oraz Gwarancję Beztroski. Cena Ratonamentu zaczyna się już od 99 zł miesięcznie. W ostatnich tygodniach Komputronik uruchomił dwie nowe usługi mające na celu dbałość o wygodę i bezpieczeństwo zakupów – serwis u klienta oraz możliwość rezerwacji w salonie przez platformę Booksy.

Z pomocą dla biznesu

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Pandemia koronawirusa zweryfikowała przygotowanie firm pod kątem pracy zdalnej. Wiele przedsiębiorstw wcześniej nie myślało o takiej formie pracy, gdy nagle musiały one wdrożyć takie rozwiązania, by przetrwać ten trudny okres. Komputronik Biznes jako integrator rozwiązań IT w mijających miesiącach zrealizował szereg wdrożeń, które pozwoliły przetrwać klientom B2B lockdown i dały szansę na skuteczne prowadzenie biznesu. Spółka pomagała klientom w transformacji ich biznesu w kierunku rozwiązań e-commerce, wdrażała również nowe platformy oparte o rozwiązania open source.

Trudny rok zakończony zyskiem

Pomimo wielu trudności Grupa Komputronik w 2020 roku generowała zyski. Jak wynika ze śródrocznego sprawozdania Spółki w okresie kwiecień – wrzesień 2020 firma osiągnęła 3,192 mln zł zysku netto. Szczegółowe dane za ostatni kalendarzowy kwartał 2020 r. Komputronik opublikuje pod koniec lutego, ale zwiększony ruch w sklepie internetowym oraz w salonach stacjonarnych w okresie przedświątecznym pozwala sądzić, że i ten okres Spółka zakończy na plusie. Według wstępnych wyników w tym okresie Firmie udało się osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 456,9 mln zł, co przekłada się na 9,2 mln zł zysku operacyjnego (1,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku). Takie prognozy pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość i umacniają Komputronik w czołówce firm IT w Polsce.

W związku z ugruntowaniem bieżącej pozycji, Spółka w obecnym roku planuje położyć duży nacisk na rozwój efektywnych operacji oraz wdrażać kluczowe inicjatywy w ramach przyjętej, długofalowej strategii rozwoju. Jak podaje Komputronik w tym roku będzie koncentrował się na kluczowych grupach produktowych, poszerzeniu oferty dla firm oraz rozbudowie portfolio usług we wszystkich kanałach sprzedaży.