Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

[KOMENTARZ] Magdalena Szlezyngier, DNB Bank Polska: więcej optymizmu wśród konsumentów

Wiosna przywróciła optymizm wśród konsumentów. Miejmy nadzieję, że to trend, który pozostanie z nami na dłużej. Marzec br. przyniósł wzrost konsumpcji w ujęciu rocznym i miesięcznym – komentuje Magdalena Szlezyngier Menedżera ds. Klientów Strategicznych w DNB Bank Polska.

Solidna dynamika roczna to m.in. efekt bazy z roku poprzedniego. W marcu ur. został wprowadzony stan epidemii i odnotowaliśmy historyczne pierwsze „covidowe” spadki konsumpcji. Wysokie dynamiki roczne wzrostu sprzedaży detalicznej z poziomami przekraczającymi odczyt za marzec br. będą również widoczne w kolejnych miesiącach, w kwietniu i maju. Niezależnie od efektu bazy, odczyt sprzedaży detalicznej, a szczególnie jej wzrost w stosunku do lutego br. budzi optymizm i nadzieję na poprawę w sektorze handlu detalicznego. Okres świąteczny, jak również większa liczba dni roboczych bardzo pomogły w osiągnięciu tak dobrego wyniku. Opublikowany w dniu dzisiejszym przez GUS poziom konsumpcji wskazuje na jej wzrost o 15,2 proc. w ujęciu rocznym oraz 15 proc. dynamikę w stosunku do lutego 2021.

Rośnie sprzedaż żywności oraz mebli

Największe wzrosty w ujęciu miesięcznym odnotowały kategorie żywność (19,5 proc.) – jako efekt zakupów przedświątecznych oraz większej ilości dni handlowych, meble (16,8 proc.), co jest już stałym trendem w czasach pandemii oraz samochody (13,4 proc.). Konsumenci szykują się na urlopy w kraju licząc na szybkie zniesienie restrykcji w działalności branży hotelowej. Najsilniejsze spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym dotyczyły kategorii odzież i obuwie. Ujemna dynamika w tej kategorii wyniosła 8,3 proc. Jest to efekt bazy w lutym br., kiedy to sprzedaż odzieży utrzymywała się na wysokim poziomie w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, jak również otwartymi centrami handlowymi przez okres pełnego miesiąca. Marzec przyniósł dalszy rozwój e-handlu z dynamiką 28,8 proc w ujęciu miesięcznym. W obliczu wprowadzanych restrykcji klienci wrócili do zakupów on-line. Udział tego kanału wyniósł 9,5 proc wobec 8,6 proc. w lutym br.

R E K L A M A

Kwiecień nie przyniesie rewolucji w zakresie sprzedaży detalicznej. Z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych wynika, że odwiedzalność klientów w galeriach handlowych w bieżącym miesiącu utrzymuje się w granicach między 30 a 44 proc. rezultatów odnotowywanych w 2019 czyli okresu, kiedy centra handlowe działały bez zakłóceń. Dalsze wzrosty konsumpcji w ujęciu miesięcznym oraz zbliżanie się do poziomów, jakie widzieliśmy w 2019, będzie uzależnione od harmonogramu znoszenia obostrzeń.