Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

[KOMENTARZ] Magdalena Szlezyngier, DNB Bank Polska: klienci wracają do tradycyjnych kanałów sprzedaży

Czerwiec br. przyniósł wzrosty sprzedaży detalicznej we wszystkich grupach. Ufności konsumenckiej sprzyjał zbliżający się okres wakacji, możliwość podróżowania oraz ożywienie aktywności ekonomicznej wynikające ze zniesienia większości restrykcji epidemiologicznych, w tym tych dotyczących usług takich jak rekreacja i gastronomia – komentuje Magdalena Szlezyngier, Menedżer ds. Klientów Strategicznych z DNB Bank Polska.

Czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej wskazują na utrzymujący się wzrost popytu konsumpcyjnego zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy konsumpcja okazuje odporność na pandemię. Solidna dynamika roczna to wynik niskiej bazy odniesienia z roku poprzedniego, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą pandemii. Niezależnie od efektu bazy odczyt sprzedaży detalicznej, a szczególnie jej wzrost w stosunku do maja br., daje nadzieję, że ten trend pozostanie z nami na dłużej i nie ucierpi zbytnio przy kolejnej, czwartej fali pandemii.

Ufności konsumenckiej w czerwcu sprzyjał zbliżający się okres wakacji, możliwość podróżowania oraz ożywienie aktywności ekonomicznej wynikające ze zniesienia większości restrykcji epidemiologicznych, w tym tych dotyczących usług takich jak rekreacja i gastronomia. Nie bez znaczenia jest też stale rosnąca liczba ozdrowieńców i osób zaszczepionych w populacji. Opublikowany przez GUS poziom konsumpcji w cenach stałych wskazuje na jej wzrost o 8,6 proc. w ujęciu rocznym oraz 3,5 proc. w stosunku do maja 2021.

R E K L A M A

DNB Bank Polska: największe wzrosty sprzedaży w kategoriach odzież, tekstylia, obuwie

Czerwiec br. przyniósł wzrosty sprzedaży detalicznej we wszystkich grupach prezentowanych przez GUS. Największe wzrosty w ujęciu rocznym na poziomie 22,3 proc. odnotowały podmioty handlujące kategorią „odzież, tekstylia i obuwie”. Jest to głownie efekt zeszłorocznego załamania się sprzedaży w tej kategorii, ale też potwierdzenie, że Polacy szykują się na wakacyjne urlopy wraz ze zniesieniem przez rząd restrykcji w działalności branży turystycznej. Ustępowanie pandemii i związanych z nią obostrzeń doprowadziło do spadku sprzedaży przez internet na poziomie 8,2 proc. w stosunku do maja br. Klienci wracają do tradycyjnych kanałów sprzedaży. Dotyczyło to szczególnie kategorii „tekstylia i odzież”. Udział sprzedaży internetowej w czerwcu br. wyniósł 8,1 proc. wobec 9,1 proc. w maju br.

Prognozujemy, że ożywienie w handlu utrzyma się również w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu. Konsumpcja we wrześniu oraz w czwartym kwartale 2021 będzie wypadkową siły uderzenia czwartej fali pandemii oraz zakresu restrykcji, jakie zostaną wprowadzone przez rząd.

Autorem komentarza jest: Magdalena Szlezyngier, Menedżer ds. Klientów Strategicznych z DNB Bank Polska.