Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Andy Bond, Pepco Group: stawiamy ważny krok w kierunku debiutu na warszawskiej giełdzie

Pepco Group, posiadająca i zarządzająca wiodącą siecią wielobranżowych sklepów dyskontowych w Europie, obsługująca ponad 50 milionów klientów miesięcznie w ponad 3,2 tys. sklepach w 16 krajach, opublikowała Prospekt dotyczący pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

– Publikacja naszego prospektu to kolejny ważny krok w kierunku wprowadzenia Pepco Group na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – mówi Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

– Działamy w bardzo atrakcyjnym sektorze dyskontów detalicznych i jesteśmy pewni, że wszystkie nasze marki, tak bardzo lubiane przez klientów, mają przed sobą znaczący potencjał wzrostu. Grupa ma jasno przyjętą strategię, zakładającą zwiększenie w perspektywie długoterminowej liczby sklepów PEPCO i Dealz w całej Europie o ponad 8000.

– Kontynuujemy inwestowanie w naszą działalność, co pozwala nam stale ulepszać naszą wiodącą ofertę dla klientów, zapewniać klientom najniższe ceny na każdym z rynków i rozbudowywać naszą infrastrukturę. Aby dalej zwiększać naszą rentowność zwracamy ściśle uwagę na koszty i dodatkowe efektywności towarzyszące wzrostowi.

– Fakt, że obsługujemy ponad 50 milionów klientów miesięcznie świadczy o sile naszych marek detalicznych wspieranych przez naszą światowej klasy spółkę zaopatrzeniową Pepco Group Sourcing, pozyskującą towary po niskich kosztach.

– Nasza poszerzona w ostatnim czasie Rada Dyrektorów wzmocni nas w procesie zarządzania i wniesie znaczące doświadczenie korporacyjne zdobyte zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się, a także zapewni wsparcie w sprawach związanych z polityką rządową, regulacjami, jak również w kwestii szeroko pojętych spraw publicznych.

– Dowiedliśmy historycznie, że potrafimy zapewnić wzrost prowadzonej działalności i czekamy na możliwość zaprezentowania się jako atrakcyjna inwestycja dla inwestorów instytucjonalnych,a w Polsce również dla inwestorów indywidualnych – podsumowała Andy Bond,

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Najważniejsze informacje o ofercie

Przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 102.718.447 akcji Spółki (Akcje Oferowane), stanowiących 17,9% kapitału zakładowego Spółki w chwili Dopuszczenia do Obrotu.

Akcje Oferowane są oferowane po cenie w przedziale od 38 zł do 46 zł, co przekłada się na implikowaną wartość Spółki (ang. equity value) na poziomie od 21,85 mld zł do 26,45 mld zł (4,8 – 5,8 mld euro).

Liczba Akcji Oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 118.126.214 Akcji (Opcja Dodatkowego Przydziału).

Zapisy na akcje od Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej ustalonej na 46 zł za Akcję Oferowaną (Cena Maksymalna) w dniach od 6 do 13 maja 2021, w punktach obsługi klientów Konsorcjum Detalicznego (szczegóły poniżej).

Ostateczna cena Akcji Oferowanych i liczba Akcji Oferowanych zostaną ustalone na podstawie budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (budowanie Księgi Popytu), w dniu 14 maja (lub w zbliżonym terminie) (Dzień Ustalenia Ceny).

Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po Dopuszczeniu do Obrotu, w wolnym obrocie znajdą się akcje reprezentujące 17,9% kapitału zakładowego Spółki (przy założeniu niewykonania Opcji Dodatkowego Przydziału).