Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Sieć TXM poprawia wyniki sprzedaży

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. W tym okresie wynik na sprzedaży uległ poprawie o 10 mln zł w ujęciu r./r., przy wzroście przychodów o 6% do 64,7 mln zł. Poziom marży handlowej był wyższy o 8 punktów procentowych, co przełożyło się na 33 % wzrost wolumenu marży handlowej.

Jak poinformowano w komunikacie spółki, utrzymywana jest duża dyscyplina kosztowa, a poziom kosztów w ujęciu r./r. spadł o 8%. Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność wdrożonych zmian w asortymencie oraz polityce cenowej.

– Poprawa wyników osiągnięta w pierwszym półroczu br. upewnia nas, że działania w ramach poszczególnych procesów i etapów strategii asortymentowej oraz polityki cenowej, zostały skutecznie wdrożone i przynoszą efekty. Widoczne są ich pozytywne rezultaty w postaci odbudowujących się przychodów oraz realizowanej marży procentowej. Cieszy również duża dyscyplina w obszarze kosztów. Osiągane korzyści mają w naszej opinii charakter długoterminowy. Nie oznacza to jednak końca zmian. Natomiast poprawiające się wyniki są z pewnością potwierdzeniem słuszności obranej drogi – komentuje Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM S.A.

TXM w I półroczu 2021 r. osiągnęło obroty w wysokości 64,7 mln zł, czyli o 6% wyższe niż rok wcześniej

TXM w I półroczu 2021 r. osiągnęło obroty w wysokości 64,7 mln zł, czyli o 6% wyższe niż rok wcześniej. Wolumen marży handlowej zwiększył się w ujęciu r./r. aż o 33% do 27,1 mln zł. Oznacza to jednocześnie wzrost marży w porównywalnym okresie o ponad 8 p.p. do poziomu 41,9%. Koszty działalności operacyjnej zostały z kolei zredukowane aż o 8%, przy spadku powierzchni handlowej tylko o 3 %. W efekcie wynik na sprzedaży był o 10 mln zł lepszy niż przed rokiem, choć spółka nadal poniosła stratę w wysokości -9,9 mln zł. Natomiast zysk z działalności operacyjnej z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) wyniósł +1 mln zł, co jest wynikiem o 6,3 mln zł lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Dzięki wewnętrznej pracy na poziomie sklepów udało nam się znacząco poprawić parametry konwersji oraz szerokość koszyka zakupowego. Dodatkowo zmiana miksu asortymentowego oraz polityki cenowej spowodowała wzrost średniej ceny sprzedaży. W efekcie mimo notowanego nadal spadku wejść klientów do sklepów, wywołanego pandemią, osiągnęliśmy poprawę sprzedaży z metra kwadratowego w ujęciu sklepów porównywalnych – dodaje Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes TXM S.A

Na wzrost marży handlowej również wpłynęła zmiana asortymentu w oparciu o zasadę preferowania wysokomarżowych i szybko rotujących produktów. Dodatkowo dokonano zmiany progów cenowych i jakościowych w poszczególnych kategoriach poprzez wprowadzenie asortymentu droższego przy jednoczesnym utrzymaniu najtańszych towarów. Kluczowe było także elastyczne zarządzanie dostawami, tak aby produkty znalazły się na półkach w momencie, kiedy był na nie największy popyt. Pozwoliło to na ich szybką sprzedaż i zminimalizowanie poziomu towarów przeznaczonych później do wyprzedaży.

– Jesteśmy przekonani o słuszności dokonanych zmian i będziemy je kontynuowali w kolejnych okresach. Mamy też przekonanie, że w ich wyniku rok 2021 zostanie zakończony jasnym sygnałem wynikowym o zmianie trendu z poprzednich lat – dodaje Marcin Łużniak.

TXM czas czeka na wsparcie w ramach Tarczy 1.0 dla Dużych Firm realizowanego przez PFR

TXM cały czas czeka na rozstrzygnięcie w zakresie złożonego w kwietniu 2021 roku wniosku o wsparcie w wysokości 14,1 mln zł w ramach Tarczy 1.0 dla Dużych Firm realizowanego przez PFR. Potencjalnie uzyskane wsparcie będzie pierwszym jakie spółka otrzyma od Państwa w ramach walki ze skutkami pandemii dla podmiotów dotkniętych pandemią COVID 19. – Covidowa luka płynnościowa jest szczególnie widoczna na poziomie zapasu oraz zobowiązań wobec dostawców stąd pozytywne rozstrzygnięcie wniosku jest dla nas bardzo ważne, zwłaszcza w obecnym punkcie zmiany sezonów – pokreśla Agnieszka Smarzyńska.

TXM S.A. jest właścicielem sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa domowego, w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. TXM S.A. (wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r., od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnej. TXM S.A. w restrukturyzacji od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.