PARTNER PORTALU

PARTNER PORTALU

Zarząd TXM złożył wniosek o upadłość

Zarząd TXM złożył 30 kwietnia wniosek o upadłość spółki. Według władz firmy to efekt pandemii i braku pomocy ze strony państwa.

 – Podstawowymi czynnikami leżącymi u podstawy decyzji zarządu były osiągane wyniki finansowe oraz sytuacja płynnościowa, zdeterminowane w trakcie ostatnich dwóch lat przez negatywny wpływ pandemii COVID-19, a jednocześnie brak wsparcia państwa dla TXM jako podmiotu bezdyskusyjnie dotkniętego skutkami pandemii – czytamy w komunikacie Zarządu TXM.

TXM poinformował, że otrzymał oświadczenia banków PKO BP i ING BSK dokonujące okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zawierających zgodę na zmiany do zobowiązania banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi przypadkami naruszenia. Celem jest zagwarantowanie czasu na wypracowanie nowych zasad współpracy na najbliższy okres w terminie do 11 maja 2022 roku.

TXM to właściciel sieci dyskontowej sklepów pod nazwą TXM i Textilmarket. Na koniec grudnia 2021 r. sieć liczyła w Polsce 204 sklepy o łącznej powierzchni 46,9 tys. m kw. Spółka prowadzi też sklep internetowy.

 

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział