TXM

Mocny spadek przychodów spółki TXM

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez TXM S.A. w listopadzie 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł, co oznacza spadek o 35 proc. w porównaniu do listopada roku poprzedniego.

TXM podpisał kolejne umowy z bankami

Znajdująca się w procesie restrukturyzacji spółka TXM zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim oraz ING Bankiem Śląskim umowę restrukturyzacyjną. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez spółkę TXM, “okres obowiązywania umowy został określony do dnia,

Znaczący spadek przychodów sieci TXM

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM na krajowej działalności kontynuowanej we wrześniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc. w porównaniu do września roku

Mariusz Mokrzycki wzmocni radę nadzorczą TXM

Do rady nadzorczej polskiej sieci dyskontów odzieżowych dołączył Mariusz Mokrzycki posiadający bardzo duże doświadczenie w branży odzieżowej. Celem TXM pozostaje szybka odbudowa sprzedaży i poprawa rentowności działalności. W skład rady nadzorczej TXM S.A. w restrukturyzacji

TXM w dwa lata poprawi rentowność. Trwa zamykanie sklepów

‚- Realizujemy plan zamykania nierentownych punktów sprzedaży. Na ten rok zaplanowaliśmy zamknięcie około 60 sklepów, do marca 2020 roku – 17 kolejnych punktów – mówi dla Retailnet.pl Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

Banki będą dalej finansowały TXM. Trwa restrukturyzacja spółki

Spółka TXM  potwierdziła z bankami warunki dalszego finasowania w horyzoncie całego procesu restrukturyzacji. To duży sukces firmy zarządzającej siecią dyskontów odzieżowych, która tym samym będzie kontynuowała wdrażanie programu naprawczego. Firma TXM będąca w restrukturyzacji aneksowała

Sieć Top Secret w sierpniu wyprzedawała zapasy

Obroty sieci modowej Top Secret w sierpniu wyniosły około 18 mln zł. Głównym celem było wyprzedanie nadmiernego zeszłorocznego zapasu, a tym samym poprawa struktury oferowanych obecnie kolekcji. Cała Grupa Redan, uwzględniająca również wyniki sklepów dyskontowych

TXM konsekwentnie wdraża program restrukturyzacyjny

Zgodnie z ustaleniami określonymi w programie restrukturyzacyjnym sieć TXM w sierpniu nie prowadziła już działalności zagranicznej, koncentrując się wyłącznie na sprzedaży krajowej. Łączne obroty sklepów dyskontowych w minionym miesiącu wyniosły w efekcie około 19 mln

Nowy członek Rady Nadzorczej TXM

Polska sieć dyskontów odzieżowych TXM S.A. (w restrukturyzacji) w dniu 28 sierpnia 2019 r. ma nowego członka Rady Nadzorczej. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej nastąpiła z ramienia funduszu 21 Concordia 1 Sarl, akcjonariusza Spółki. 21

Tomasz Waligórski powołany na prezesa TXM

Polską siecią dyskontów odzieżowych TXM pokieruje Tomasz Waligórski, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami handlowymi. To kolejny etap prowadzonej restrukturyzacji, która ma na celu osiągnięcie przez TXM stabilizacji finansowej, a w dłuższym terminie rentowności.

TXM ma kłopoty. Banki zablokowały limity gwarancyjne i kredytowe

Banki finansujące działalność TXM zablokowały limity gwarancyjne i kredytowe spółki. Brak zwolnienia tych blokad skutkować będzie koniecznością złożenia wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, a następnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – informuje TXM SA

30 proc. spadki sprzedaży w Grupie TXM

Zarząd spółki TXM SA w restrukturyzacji poinformował, że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 21 mln zł, co oznacza spadek o 30 proc. w

Sieć dyskontowa TXM wychodzi z rynku słowackiego

Spółka TXM S.A. w restrukturyzacji 15 czerwca br. zakończyła działalność na rynku słowackim, gdzie do tej pory działo siedem sklepów TXM Textilmerket prowadzonych przez spółki celowe: ADESSO Slovakia i TXM Slovakia. Zakończenie działalności wiązało się

Top Secret oczekuje znacznej poprawy marży

Top Secret wdraża politykę bardziej zrównoważonego i ograniczonego zamówienia kolekcji jesień-zima 2019. Zapewni to radykalne zmniejszenie poziomu zapasu na koniec sezonu, a tym samym znacząco lepszą realizowaną marżę w kolejnych okresach. Segment modowy w pierwszym

TXM zamyka sklepy i wycofuje się z zagranicy

Polska sieć dyskontów odzieżowych TXM S.A. w restrukturyzacji zaprezentowała główne założenia programu restrukturyzacyjnego. Przygotowana strategia naprawy Spółki została opracowana przez Zarząd przy współpracy z ekspertami oraz Akcjonariuszami. TXM zamierza podjąć szereg czynności, które w rezultacie

Proces restrukturyzacji TXM nabiera tempa

TXM S.A. w restrukturyzacji, polska sieć dyskontów odzieżowych, poinformowała o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Tym samym Spółka może zintensyfikować proces restrukturyzacji, który ma pozwolić na usprawnienie funkcjonowania sieci oraz zapewnić odbudowę jej rentowności w przyszłości. –

Redan: sprzedaż Top Secret idzie w górę, a TXM spada

Sieć Top Secret w 2018 r. wypracowała 1,2 mln zł zysku na sprzedaży, przy obrotach na poziomie 249,1 mln zł. W kolejnych okresach planowany jest dalszy rozwój sieci modowej w kraju umożliwiający wykorzystanie efektu skali

TXM wierzy w restrukturyzację

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, poinformowała, że wobec przedłużającego się oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację, z przyczyn formalnych, była zmuszona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednocześnie został złożony wniosek o wstrzymanie jego

Top Secret z lekką zadyszką w marcu

Obroty sieci modowej Top Secret w marcu osiągnęły poziom 18 mln zł czyli nieco mniej niż rok wcześniej. Jednym z powodów było opóźnienie świątecznego impulsu zakupowego, który w tym roku wystąpi w pierwszej połowie kwietnia.

TXM rozpoczyna restrukturyzację sieci

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, poinformowała o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego. Zarząd Spółki wierzy, że podjęte działania pozwolą usprawnić funkcjonowanie sieci oraz zapewnić stabilizację jej sytuacji finansowej w

Redan: Top Secret zyskuje w lutym, a traci TXM

O 17 proc. do 17 mln zł wzrosły w lutym br. obroty Top Secret w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Poprawa została osiągnięta dzięki większemu udziałowi towarów wyprzedażowych oraz zastosowaniu głębszych promocji. Grupa Redan,