Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Tag TXM

Sąd ogłosił upadłość TXM

Warszawski Sąd Rejonowy ogłosił  upadłości TXM S.A. Na syndyka sąd wyznaczył Pawła Lewandowskiego.  Wniosek o upadłość spółki Zarząd TXM złożył 30 kwietnia ubiegłego roku.  Według władz firmy…

Zarząd TXM złożył wniosek o upadłość

Zarząd TXM złożył 30 kwietnia wniosek o upadłość spółki. Według władz firmy to efekt pandemii i braku pomocy ze strony państwa.  – Podstawowymi czynnikami leżącymi u podstawy decyzji zarządu były…

TXM zwiększa marżę i redukuje koszty

W kolejnym kwartale notujemy poprawę wyników. To potwierdza, że wdrożone zmiany w obszarze oferty oraz polityki sprzedażowej były potrzebne i słuszne. W efekcie poprawiliśmy obroty pomimo zamknięcia nierentownych placówek i zmniejszenia tym samym…

txm

Sieć TXM poprawia wyniki sprzedaży

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r. W tym okresie wynik na sprzedaży uległ poprawie o 10 mln zł w ujęciu r., przy wzroście…

txm

TXM coraz bliżej przywrócenia notowań akcji na GPW

Od wielu miesięcy podejmujemy wszelkie działania zmierzające do wznowienia obrotu akcjami spółki, po zawieszeniu notowań w pierwszym kwartale minionego roku. Zatwierdzenie przez akcjonariuszy scalenia akcji jest kolejnym bardzo ważnym krokiem…

TXM konsekwentnie odbudowuje wyniki

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. Pomimo znacznie dłuższych niż rok wcześniej ograniczeń w handlu spowodowanych pandemią, wynik na sprzedaży w tym…