Sąd ogłosił upadłość TXM

Warszawski Sąd Rejonowy ogłosił  upadłości TXM S.A. Na syndyka sąd wyznaczył Pawła Lewandowskiego. 

Wniosek o upadłość spółki Zarząd TXM złożył 30 kwietnia ubiegłego roku.  Według władz firmy to efekt pandemii i braku pomocy ze strony państwa.

R E K L A M A
Food Fyrtel

 – Podstawowymi czynnikami leżącymi u podstawy decyzji zarządu były osiągane wyniki finansowe oraz sytuacja płynnościowa, zdeterminowane w trakcie ostatnich dwóch lat przez negatywny wpływ pandemii COVID-19, a jednocześnie brak wsparcia państwa dla TXM jako podmiotu bezdyskusyjnie dotkniętego skutkami pandemii – informowano w ubiegłorocznym komunikacie Zarządu TXM.

TXM to właściciel sieci dyskontowej sklepów pod nazwą TXM i Textilmarket. Na koniec grudnia 2021 r. sieć liczyła w Polsce 204 sklepy o łącznej powierzchni 46,9 tys. m kw.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział