Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] Piotr Karpiński, CBRE: zarządzanie kluczem do sukcesu

Zarządcy nieruchomości wypracowali wiele skutecznych procedur radzenia sobie z pandemią. Mimo to 2021 przyniósł im kolejne wyzwania – pisze Piotr Karpiński, szef działu zarządzania nieruchomościami w CBRE.

Na ich barkach zarządców nieruchomości cały czas spoczywało dostosowywanie sposobu funkcjonowania obiektów do zmieniających się przepisów, obostrzeń oraz utrzymywanie reżimu sanitarnego i zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom. I to wszystko przy utrzymaniu wysokiego poziomu funkcjonowania nieruchomości komercyjnych.

Handel odrabia straty

Rynek handlowy w 2021 podlegał nieustannym zmianom, którym musieli sprostać zarządcy. Były to m.in. wprowadzone przez rząd przepisy mające swoje skutki w umowach regulujących najem. Wymagało to zaangażowania w negocjacje pomiędzy stronami i wyższej aktywności w obszarze administracji. Sytuacja każdorazowo była inna i wymagała indywidualnych rozmów, np. o czynszach. Ponadto, centra handlowe szybko przechodziły od okresów lockdownu do wzmożonej aktywności, co pociągało za sobą konieczność sprawnego reagowania. Obserwowaliśmy, jak w krótkim czasie obiekty handlowe odzyskiwały wigor i zaczynały odrabiać straty. W wielu miejscach osiągaliśmy wyniki zbliżone do tych z 2019 roku, co pokazuje, że nie tylko parki handlowe skutecznie przyciągały klientów w pandemii. Pomogła w tym z pewnością troska o utrzymanie zasad sanitarnych, takich jak maseczki, płyny do dezynfekcji czy dystans społeczny. Sprzyjały temu również szczepienia, dzięki którym klienci czuli się bezpieczniej.

Skuteczne zarządzanie

Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych cały czas jest dynamiczna, ale prognozy są optymistyczne. Jako zarządcy wypracowaliśmy skuteczne metody, które sprawdzają się w trudnych sytuacjach. Obserwujemy, że w wyniku pandemii zarówno inwestorzy jak i najemcy zaczęli kłaść większy nacisk na zasady zrównoważonego rozwoju. Jako CBRE wdrażamy je już od długiego czasu, ale od początku 2021 szczególnie intensywnie rozwijamy interdyscyplinarny zespół zajmujący się ESG w obszarze zarządzania nieruchomościami