Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Wroclavia pozostaje niezmiennie na ścieżce społecznej odpowiedzialności

Wroclavia od początku swego istnienia realizuje długofalową, globalną strategię CSR o nazwie „Better Places 2030”. Działania ESG Wroclavii obejmują szereg obszarów, m.in.: promowanie zrównoważonej konsumpcji, poszanowanie środowiska naturalnego i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów wrocławskiej społeczności.

Od niedawna  klienci Wroclavii mogą – oprócz tradycyjnych zakupów – nabyć ubrania z drugiego obiegu. Ponadto wiele marek obecnych w centrum oferuje zrównoważone kolekcje; możliwe jest też oddanie używanej odzieży do specjalnych pojemników.

Promocja odpowiedzialnej konsumpcji

Wroclavia podejmuje wiele działań odpowiedzialnych społecznie oraz akcji promujących odpowiedzialną konsumpcję. Wybrane inicjatywy:
W 2021 r. wspólnie z Ubraniami do Oddania zorganizowała charytatywną zbiórkę odzieży, w której zebrano 4 tony odzieży i przekazano 8 000 zł na cele charytatywne.

W latach 2020 i 2021 we współpracy z warsztatem renowacji obuwia Pucybuty centrum zorganizowało dwie charytatywne zbiórki obuwia. Łącznie zebrano wówczas i odnowiono około 1 000 par butów, które trafiły do potrzebujących.

Dzięki współpracy z Too Good To Go w 2021 r. klienci Wroclavii ponad 6 tysięcy razy uratowali nadwyżki jedzenia z działających we Wroclavii restauracji, kawiarni i sklepów. Łącznie w 4 polskich centrach właściciela i zarządcy Wroclavii, Unibail-Rodamco-Westfield uratowano 30 tys. posiłków (ekwiwalent ok. 74,4 tys. CO2e.)

Najwyższe we Wrocławiu noty

Wroclavia może się poszczycić odnawianym co roku certyfikatem BREEAM In-Use z najwyższymi we Wrocławiu notami dla centrum handlowego. Ten międzynarodowy certyfikat potwierdza wyjątkową przyjazność budynku dla użytkowników i środowiska. Podczas certyfikacji Wroclavia uzyskała ocenę excellent, zarówno w zakresie właściwości samego budynku (82,3%), jak i zarządzania nim (80.9%).

W ramach certyfikacji BREEAM we Wroclavii wykonano kompleksowe analizy i prognozy dotyczące kilkudziesięciu obszarów, m.in. wypływu na zdrowie i dobre samopoczucie przebywających w budynku osób (tu ważny był m.in. dostęp do świeżego powietrza, odpowiednia temperatura oraz natężenie dźwięku), zużycia energii i wody oraz ich monitoringu, emisji dwutlenku węgla, zarządzania odpadami, dostępu do transportu publicznego, a także zrównoważonego zarządzania całym budynkiem.

We Wroclavii został zastosowany m.in. specjalnie zaprojektowany detektor wycieków, który pozwala na monitorowanie zużycia wody, czujniki ruchu regulujące natężenie światła oraz urządzenia pozwalające na redukcję CO². W trosce o środowisko woda deszczowa jest zbierana i wykorzystywana do spłukiwania toalet, a by zapewnić optymalny recykling odpadów, na terenie Wroclavii wprowadzona została segregacja śmieci.

Dzięki temu, a także dzięki wprowadzeniu sytemu oświetlenia LED w Centrum i na terenie parkingu, zostało zredukowane zapotrzebowanie na sztuczne światło, a tym samym podniesiono energooszczędność budynku.

Transport i dostępność

Wroclavia jest łatwo dostępna dla osób korzystających z transportu publicznego (sąsiedztwo kilkudziesięciu linii tramwajowych i autobusowych oraz dworca głównego PKP i integracja z dworcem autobusowym) i przyjazna dla cyklistów.

Inwestor wybudował przy Wroclavii ok. 1300 m ścieżek rowerowych (3 300 m²) oraz parking rowerowy na 400 miejsc. Na parkingu dostępne są szafki do przechowywania kasków, a także punkty ładowania samochodów o napędach elektrycznych, a wokół budynku – bezpłatne stacje naprawy rowerów.
Centrum wielokrotnie organizowało akcje promujące zrównoważony transport (np. „Kręci nas bezpieczeństwo” w 2021, czy bezpłatne serwisy rowerowe).

6 000 m² zieleni

Inspiracją do powstania Wroclavii był ponad 300-letni zabytkowy dąb „Przewodnik”, który wita gości przy wejściu głównym (kształt wejść, tzw. urban conopy oraz wnętrza centrum z odwołaniem do warstw lasu).

Zieleń we Wroclavii zajmuje łącznie 6 000 m² i jest ciekawym przykładem wprowadzania flory w przestrzeń miejską. Składają się na nią m.in. zielone ogrody zlokalizowane na poziomie +2 (de facto zielony dach, o powierzchni 4 300 m², czyli większej niż połowa boiska piłkarskiego) oraz pnącza na rampach wjazdowych na parking. Ponadto duża część elewacji Wroclavii przy ul. Dyrekcyjnej ma formę całorocznej zielonej ściany (de facto to ogrody wertykalne, umieszczone na wysokości od 7 do 17 m nad ziemią). We wnętrzach Wroclavii także znajduje się naturalna zieleń umilająca gościom wizytę w centrum.

W 2019 r. Wroclavię odwiedzili przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, by dokładniej poznać dobre praktyki dotyczące roślinności funkcjonującej w centrum – traktując centrum jako wartościowy przykład funkcjonowania zieleni w obiektach komercyjnych.

W 2021 r. przy współpracy z ZOO przy Wroclavii powstały 2 hotele dla owadów (w ramach kampanii „Dzikie w mieście”), dające schronienie zagrożonym „dzikim” owadom zapylającym.
Wroclavia była sponsorem projektu „Wirtualne drzewa”, w ramach którego w 2020 r. na wrocławskich Osobowicach pojawiło się aż 10 000 nowych sadzonek, stanowiących dodatkowe „zielone płuca” dla Wrocławia.
Jeszcze przed swym otwarciem centrum sfinansowało nasadzenie 1 000 drzew w Parku Brochowskim i zrewitalizowało skwerek przy ul. Wieczystej.