Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Kina Helios zrobiły dobry wynik całej Grupy Agora

Rok 2021 był kolejnym rokiem bezprecedensowych wyzwań. Dzięki elastyczności i zaangażowaniu naszego zespołu systematycznie odbudowywaliśmy wyniki finansowe Grupy Agora, które w 4. kwartale były zbliżone do tych sprzed wybuchu pandemii. Pomimo radykalnego ograniczenia inwestycji rozwijaliśmy teżkluczowe dla nas projekty cyfrowe – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Całkowite przychody Grupy Agora wzrosły w 4. kwartale 2021 r. aż o blisko 57,0% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r. i stanowiły 351,7 mln zł. Zdecydowała o tym intensywna odbudowa wpływów z działalności kinowej, uzyskana pomimo administracyjnych obostrzeń dotyczących funkcjonowania kin, obowiązujących w związku z kolejną falą pandemii COVID-19. 

Pomimo restrykcji liczba premier wprowadzonych na wielkie ekrany była wyższa niż przed rokiem, co przyczyniło się do ponad ośmiokrotnego wzrostu zarówno wpływów ze sprzedaży biletów na seanse, jak i ze sprzedaży przekąsek w barach kinowych. W omawianym okresie w obiektach Heliosa kupiono ponad 3,4 mln biletów, czyli niemal dziewięć razy więcej niż przed rokiem – trzeba jednak pamiętać, że w 2020 r. kina w całej Polsce były zamknięte od 7 listopada. 

Rekalma Apsys
r e k l a m a

Według szacunków Helios S.A. łączna liczba wejściówek sprzedanych na filmy wprowadzone do polskich kin w ostatnim kwartale 2021 r. była istotnie wyższa niż w 2020 r. I wyniosła 14,8 mln, co oznacza wzrost o ponad 846,0%.