Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

Redan wypracował dodatni wynik EBITDA

Redan opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. W tym okresie spółka poprawiła w ujęciu r./r. marżę handlowej na sprzedaży o 29% do 4,5 mln zł. Przy wzroście kosztów tylko o 6% pozwoliło to na przekroczenie progu rentowności na poziomie wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA). Spółka podejmuje starania zmierzające do zmniejszenia zależności od biznesu marki Top Secret, choć cały czas pozostaje on podstawowym zakresem działalności. 

– Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji w branży odzieżowej konsekwentnie poprawiamy efektywność operacyjną. W pierwszym kwartale br. nie było wprawdzie bezpośrednich, formalnych zakazów prowadzenia handlu w galeriach handlowych. Obawy klientów o zachorowanie na Covid-19, na pewno również się zmniejszyły, lecz nie zniknęły w całości. Wystąpiły jednak silnie nowe czynniki, które miały negatywny wpływ na decyzje zakupowe, w tym m.in: rosnąca inflacja oraz coraz wyższe stopy procentowe przekładające się na wzrost obciążenia budżetów domowych spłatami kredytów. Dużą dozę niepewności wśród konsumentów wprowadził też wybuch wojny w Ukrainie. W takich warunkach znacząco poprawiliśmy marżę handlową przekraczając próg rentowności na poziomie EBITDA – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Redan w I kwartale br. osiągnął 23,1 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu r./r.  Redan jest właścicielem towarów znajdujących się w sklepach Top Secret w Polsce, dlatego realizuje sprzedaż do spółki prowadzącej sklepy w momencie zakupu tych towarów przez klienta. Tak samo działa sprzedaż on-line. To powoduje, że Redan realizuje przychody ze sprzedaży towarów pod marką Top Secret w Polsce na poziomie hurtowym (do spółki prowadzącej sklepy), ale rozkładają się one sezonowo dokładnie w momencie sprzedaży detalicznej. Wartość sprzedaży Redan ustalona zgodnie z tymi zasadami (z pominięciem rozliczenia zastrzeżenia towaru w 1 kwartale 2021) była wyższa r./r. o 18%.

Wartość osiągniętego przez Redan wolumenu marży handlowej na sprzedaży zwiększyła się w pierwszych trzech miesiącach br. o 29% w ujęciu r./r. do 4,5 mln zł. Przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu tylko o 6% spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 0,6 mln zł, to jest o 0,7 mln niższą niż w tym samym okresie 2021 r. Jednocześnie minimalnie przekroczyła próg rentowności na poziomie wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA). Koszty finansowe obciążyło utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności od TXM SA w wysokości 0,8 mln zł, co spowodowało, że I kwartał br. zakończył się stratą netto w wysokości -1,7 mln zł, tj. na poziomie roku poprzedniego.

W I kwartale 2022 r. Redan uzyskał 401 tys. zł przychodów z tytułu usług świadczonych dla zewnętrznych odbiorców jako dostawca rozwiązań logistyki kontraktowej obejmujących operacje związane z obsługą zamówień z e-commerce. Spółka dąży do poszerzenia grona odbiorców tych usług i poszukuje w tym celu kolejnych zleceniodawców. Operacje te zmniejszają zależność Redan od biznesu marki Top Secret, choć cały czas pozostaje on podstawowym zakresem działalności Redan.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział