Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Redan poprawia efektywność biznesu i stawia na rozwój logistyki

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2023 r. W tym okresie wypracowane wyniki, w ujęciu rok do roku, uległy znaczącej poprawie praktycznie na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

Wynik na sprzedaży zwiększył się o ponad 1,8 mln zł. Spółka zamierza dalej rozwijać obszar świadczenia usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego. Działalność ta będzie miała coraz większy udział w sprzedaży, szczególnie po planowanym przejęciu obsługi realizacji zamówień także dla marki „Monnari”.

Redan w I półroczu 2023 r. uzyskał 32,9 mln zł przychodów. Oznacza to 28% spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (głównie w związku z mniejszą powierzchnią obsługiwanej sieci sprzedaży), przy spadku wypracowanej marży handlowej tylko o 3%. Dzięki utrzymaniu zbliżonego poziomu marży oraz obniżeniu kosztów działalności (o 21% r./r.), spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości jedynie 0,6 mln zł, wobec 2,5 mln zł straty w tym samym okresie poprzedniego roku. Wynik netto poprawił się natomiast aż o 15,2 mln zł. Od stycznia do czerwca br. Redan poniósł 0,5 mln zł straty netto względem 15,7 zł straty netto rok wcześniej.

„W minionym okresie konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu dalszą poprawę rentowności. Naszym priorytetem pozostaje rozwój usług logistycznych świadczonych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego. W przypadku sfinalizowania sprzedaży biznesu marki „Top Secret”, której operacje logistyczne Redan będzie jednak nadal obsługiwał oraz po planowanym przejęciu realizacji zamówień e-commerce marki „Monnari”, usługi logistyczne stanowić będą podstawę działalności Spółki oraz zapewnią jej stabilną działalność i rozwój. – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

W połowie sierpnia br. Zarząd Redan zawarł z Monnari list intencyjny dotyczący m.in. sprzedaży inwestorowi praw ochronnych na znaki towarowe „Top Secret” oraz „DryWash”. Porozumienie przewiduje, że Redan będzie dalej obsługiwał w zakresie logistyki biznes marki „Top Secret”. Ponadto przejmie obsługę logistyczną e-commerce Monnari. Taka modyfikacja działalności pozwoli Spółce na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym m.in. utrzymywanych powierzchni magazynowych. To z kolei zapewni osiąganie stabilnej rentowności w ramach rozwijania perspektywicznego biznesu.

Redan SA powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.