Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Kina Helios miały w I kwartale 2,5 miliona widzów

W okresie styczeń-marzec 2022 r. Grupa Agora istotnie zwiększyła przychody – głównie dzięki wpływom z działalności kinowej, która intensywnie odbudowuje swoją pozycję po pandemii.

Wpływy z działalności kinowej sieci Helios wyniosły 69,7 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że do końca lutego 2022 r. kina w Polsce mogły oferować do sprzedaży jedynie 30% miejsc w salach 1 , a dopiero wmarcu zniesione zostały pozostałe restrykcje dotyczące ich funkcjonowania. Dodatkowo, wybuch wojny w Ukrainie spowolnił powrót widzów przed wielkie ekrany. W rezultacie w 1. kwartale 2022 r. w sieci Helios sprzedano prawie 2,5 mln biletów – przychody z tego tytułu sięgnęły 47,3 mln zł, a ze sprzedaży barowej
22,4 mln zł.

Co istotne, sprzedaż wejściówek na seanse przez internet odpowiadała za blisko 46% całkowitych wpływów z tego tytułu. W analogicznym okresie 2021 r. nie zanotowano wpływów z
działalności kinowej Grupy, gdyż w tym czasie wszystkie obiekty sieci Helios pozostawały zamknięte. Od 12 lutego do 20 marca 2021 r. na mocy decyzji rządu kina w Polsce mogły wznowić swoją działalność – z tej możliwości skorzystała tylko część małych kin. W czasie, w którym funkcjonowały, liczba biletów sprzedanych w kraju na seanse wyniosła 533,2 tys. Natomiast w 1. kwartale 2022 r. – według szacunków Heliosa – w kinach w Polsce sprzedano blisko 10,4 mln biletów.

R E K L A M A