Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Krzysztof Badowski, PwC: Profil ESG firmy ma oczywisty wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rynkowe

Silny i prawidłowo zbudowany profil ESG firmy ma więc w oczywisty sposób wpływ na wyniki finansowe i długoterminowe perspektywy rynkowe. Taki profil zmienia też spojrzenie inwestorów, którzy niżej oceniają ryzyko przedsiębiorstw z dobrze zdefiniowaną strategią ESG. A pozytywne wyniki finansowe, dobre perspektywy rynkowe i niskie ryzyko składają się na wartość przedsiębiorstwa. ESG będzie zyskiwać na istotności i stanie się nieodłącznym elementem wbudowanym w każdy obszar strategii firm. – mówi Krzysztof Badowski, Partner, PwC

„Właściwy profil przedsiębiorstwa w zakresie E (Environmental) będzie się przekładał na wybory konsumenta przy półce, a tym samym na wyższe przychody. Z drugiej strony praca nad minimalizacją zużycia wody, energii elektrycznej czy paliw kopalnych wpływać może na ogólny stan środowiska, ale także na poprawę pozycji kosztowej firmy. Silny nacisk na S (Social) ma ogromny wpływ na zdolność firm do przyciągania i utrzymywania talentów, co daje im naturalną przewagę konkurencyjną. Firmy z dobrze rozwiniętą polityką diversity & inclusion (różnorodności i inkluzywności) udowadniają, że takie podejście przyczynia się do większej kreatywności i elastyczności w działaniu, zwiększa dostęp do talentów, podwyższa morale pracowników, a tym samym przyczynia się do poprawy ich produktywności. Co z kolei prowadzi do lepszych wyników finansowych. Firmy, które aktywnie prowadzą politykę i wspierają diversity & inclusion zarabiają przeciętnie o 19% więcej. Wydaje się też, że firmy z silnie rozwiniętą strategią w zakresie G (Governance), transparentne i przestrzegające zasad, podlegają mniejszemu nadzorowi ze strony regulatora, aktywistów czy organizacji związkowych, mają większą swobodę działania i unikają płacenia kar i opłat przewidzianych przez różne reżimy prawne.” – ocenia Badowski

Wprowadzenie do firm aspektów ESG (Environmental, Social, Governance) nie jest już tylko rezultatem regulacji unijnych czy krajowych, ale przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania klientów, partnerów i samych pracowników.

Przez ostatnie lata możemy zaobserwować znaczący wzrost działań o charakterze działalności społeczno-środowiskowych.

  • 28% firm ma w swojej strategii wszystkie trzy filary ESG
  • 70% badanych firm deklaruje wprowadzenie celów klimatycznych najpóźniej do 2030 roku
  • Tylko 4% wymaga raportowania śladu węglowego przez dostawców
Więcej o wpływie czynników ESG na sektor handlu detalicznego i dóbr konsumenckich można znaleźć w raporcie PwC Polska i Strategy& Polska “ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość”.