Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Grupa Komputronik z blisko 30 mln zł zysku operacyjnego

Grupa Komputronik opublikowała właśnie końcowe, skonsolidowane wyniki finansowe za ostatni rok obrotowy. W tym czasie Grupa osiągnęła niemal 30 mln zł zysku operacyjnego i 14,9 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 70% względem poprzedniego roku.

W okresie kwiecień 2021 – marzec 2022 Grupa osiągnęła też 1 773 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk operacyjny wyniósł 29,95 mln zł, a zysk EBITDA 50,3 mln zł (wobec 43,5 mln zysku rok wcześniej). Dobra koniunktura rynkowa, a także skuteczne przeprowadzenie procesu sanacyjnego sprawiły, że Komputronik wzmacnia swoją pozycję na rynku. Pod koniec kwietnia Sędzia Komisarz wydał postanowienie w przedmiocie przyjęcia układu. Obecnie Spółka czeka na wyznaczenie terminu rozprawy, podczas której, Sąd ostatecznie wyda postanowienie zatwierdzające układ. Będzie to równoznaczne z zakończeniem procesu restrukturyzacyjnego Komputronik S.A. i Komputronik Biznes Sp. z o.o.

– Poprzedni rok był dla nas i całej branży bardzo dobry. Pomimo trudności spowodowanych trwającą jeszcze w poprzednich miesiącach pandemią skutecznie radziliśmy sobie z przerwanymi łańcuchami dostaw i ograniczoną dostępnością sprzętu. Dzięki wdrożonej strategii oraz zwiększeniu wydatków marketingowych udało nam się pozyskać nowych klientów, co przełożyła się na większą sprzedaż. Jesteśmy obecnie u progu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, czekamy tylko na wyrok Sądu. Będzie to dla nas milowy krok, ponieważ ułatwi nam dalszy rozwój firmy i pozwoli wzmocnić naszą pozycję w branży, – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

R E K L A M A

Komputronik planuje rozwój innowacyjnych usług około sprzedażowych oraz dalsze poszerzanie oferty laptopów, smartfonów i urządzeń smart home. Zgodnie z przyjętą strategią firma planuje odzyskać swoje udziały w rynku elektroniki w Polsce.