Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

CREAM buduje dział ESG na czele z Anną Scipio del Campo

Firma CREAM Property Advisors rozszerza działalność o doradztwo w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju. Za budowę nowego zespołu odpowiedzialna jest Anna Scipio del Campo, która objęła stanowisko dyrektorki działu projektów ESG.

W nowej roli Anna Scipio del Campo zajmie się opracowywaniem rozwiązań z zakresu ESG dla klientów zewnętrznych pod kątem środowiskowym (Enviromental), społecznej odpowiedzialności biznesu (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance). Będzie doradzać właścicielom nieruchomości w planowaniu i wdrażaniu zielonych zmian w budynkach komercyjnych oraz ich własnych przedsiębiorstwach, jak również przygotowywać raporty, które z uwagi na politykę środowiskową Unii Europejskiej, od 2024 roku będzie musiało składać coraz więcej firm. W obowiązkach Annę bardzo mocno będzie wspierał dział CNC Savings & Green Profits, którego głównym celem jest optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości.

Do zadań Anny Scipio del Campo należy ponadto przygotowanie wewnętrznej strategii oraz raportu końcowego na temat wprowadzenia zasad polityki odpowiedzialnego rozwoju w struktury Cream Property Advisors.

Jedną z głównych dewiz Cream Property Advisors jest podnoszenie wartości nieruchomości, stąd ścisła współpraca między działem innowacji technologicznych i optymalizacji kosztów, a nowo powołanym zespołem ds. ESG. Zaowocuje ona doradztwem na wyższym poziomie, które nie ograniczy się jedynie do przedstawienia suchych rozwiązań, ale będzie miało realny wpływ na funkcjonowanie firm i jej zewnętrzne postrzeganie np. przez inwestorów, jak również przełoży się na znaczne oszczędności i redukcję kosztów utrzymania obiektów komercyjnych.

– W dzisiejszych realiach ekonomiczno-gospodarczych nasza propozycja jest cennym narzędziem na rynku nieruchomości – podkreśla Niall O’Higgins, prezes zarządu Cream Property Advisors. – Zatrudnienie Anny Scipio del Campo, która specjalizuje się w tematach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jest dla nas ważnym krokiem w rozwoju. Oferujemy nowe kompetencje zbudowane na wiedzy i doświadczeniu świetnych ekspertów i specjalistów z zakresu ESG – dodaje Niall O’Higgins.

– Jestem bardzo zadowolona, że kwestie związane z ESG stały się trendem na rynku nieruchomości. Dzięki temu działalność branży znacznie zyska na jakości, a my jako zespół specjalistów i doradców będziemy mieli w tym swój udział. Odpowiedzialne podejście do tematu zrównoważonego rozwoju to wymóg, ale również ogromna szansa na wzmocnienie sektora i zyskanie w oczach inwestorów, którzy coraz częściej rozglądają się za zielonymi nieruchomościami, a także zwracają uwagę na to, czy ich partnerzy biznesowi realizują politykę ESG – podkreśla Anna Scipio del Campo, head of ESG projects w Cream Property Advisors.

Anna ma ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowym rynku nieruchomości i może się pochwalić długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu wysokobudżetowymi i wymagającymi nieruchomościami. Przez wiele lat pracowała m.in. dla: GE Real Estate, czy Apsys Polska. Nowa dyrektorka jest specjalistką w zakresie tworzenia strategii ESG i ich wdrażania. Brała czynny udział w certyfikacji budynków, głownie w systemie BREEAM. Specjalizuje się w nieruchomościach biurowych, handlowych i wielofunkcyjnych. W swojej karierze odniosła wiele sukcesów w zarządzaniu kryzysowym i adaptacji do zmieniających się warunków, w tym: znajomości trendów i innowacyjnych rozwiązań w kwestii nowego modelu funkcjonowania i zarządzania nieruchomościami, pracy hybrydowej i zdalnej. Anna jest entuzjastką zdrowego trybu życia, przyrody, podróży, psychologii, tenisa i narciarstwa.

CREAM Property Advisors oferuje pełny zakres usług związanych z nieruchomościami komercyjnymi. Firma specjalizuje się w asset i property managemencie, leasingu powierzchni handlowych i biurowych, sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz obsłudze prawnej rynku nieruchomości. Spółka oferuje ponadto zaawansowane usługi zarządcze pod nazwą Quattro: CNC, C360, Sell Me oraz C-RTM, których zadaniem jest generowanie wzrostu wartości nieruchomości i przygotowanie obiektów do sprzedaży. Więcej informacji: cream-advisors.pl