Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Intersport: Nowy inwestor lub emisja akcji na 80 mln zł

Intersport rozważa znalezienie inwestora lub emisję nowych akcji w celu pozyskania dodatkowych 80 mln zł

„Biorąc pod uwagę dalszy rozwój spółki oraz realizację jej długoterminowych celów, zarząd spółki rozważył opcje dotyczące pozyskania inwestorów lub inwestora strategicznego lub finansowego. W szczególności w zależności od bieżących uwarunkowań rynkowych oraz możliwych form współpracy, rozważana jest emisja nowych akcji przez spółkę. Tym samym intencją zarządu jest znalezienie takiego rozwiązania, które umożliwi spółce pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości do 80 mln złotych” – czytamy w komunikacie Intersport.

„Na dzień publikacji niniejszego raportu, nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące wyboru konkretnej opcji w zakresie szczegółowych parametrów emisji akcji. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – informuje Intersport.