Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Bartosz Józefiak, Benefit Systems: Mamy coraz lepszą kondycję

W trzecim kwartale br. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 485,4 mln zł, zaś zysk operacyjny 69,1 mln zł. W kluczowym obszarze działalności Grupy odnotowano historyczne poziomy sprzedaży kart sportowych na wszystkich rynkach: na koniec września br. z kart sportowych korzystało ponad 1 065 tys. użytkowników w Polsce i 379 tys. na rynkach zagranicznych.

Z szacunków Grupy wynika, że w październiku i listopadzie liczba kart sportowych wzrośnie w Polsce o 94 tys. sztuk do 1 159 tys., a zagranicą łącznie do poziomu 420 tys. Grupa kontynuuje działania wspierające sprzedaż kart sportowych i karnetów B2C w klubach własnych, a także prace nad rozwojem oferty benefitów pozapłacowych.

Coraz lepsza kondycja

„Odbudowujemy kondycję Benefit Systems w bardzo dobrym tempie, które chcemy utrzymać w kolejnych miesiącach. W związku z tym oczekujemy dobrych wyników w czwartym kwartale oraz satysfakcjonującego zysku operacyjnego za 2022 rok.” – mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny m.in. za finanse Grupy. –

„Trzeci kwartał tego roku był dla nas szczególny, odnotowaliśmy wyższą od oczekiwanej sprzedaż kart sportowych na wszystkich rynkach, na których działamy, świetnie radziły sobie także nasze kluby fitness. Widzimy, że podjęte w pandemii działania optymalizujące koszty i procesy, a także intensyfikacja sprzedaży i uatrakcyjnienie oferty przynoszą pożądane efekty. Sprzyjają nam także trendy związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną, jak i te w obszarze HR, gdzie coraz więcej uwagi poświęca się kwestii dobrostanu pracowniczego. Dlatego planujemy utrzymać w Polsce wzrost liczby kart w 2023 roku na poziomach obserwowanych przed pandemią, a na pozostałych rynkach zwiększyć łączną liczbę kart o 100 tys. sztuk. Będziemy także kontynuować prace nad rozwojem platformy kafeteryjnej MyBenefit oraz ofertą programu MultiLife.” – dodaje Bartosz Józefiak.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 485,4 mln zł i były o 63 proc. wyższe niż w analogicznym okresie w 2021 r. Grupa odnotowała 69,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 34,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 10,0 mln zł straty rok wcześniej). W trzech kwartałach 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1 346,9 mln zł (wzrost o 134 proc. r/r), co przełożyło się na zysk operacyjny w wysokości 138,8 mln zł (wobec 41,9 mln zł straty rok wcześniej) oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 74,1 mln zł (wobec 48,6 mln zł straty za 3 kwartały 2021 r.).

W trzecim kwartale br. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 345,2 mln zł (wzrost o 66 proc. względem analogicznego okresu w 2021 r.), liczba kart na koniec trzeciego kwartału wyniosła 1 065 tys. sztuk. W ramach wspierania działań sprzedażowych, zarówno w kanale B2B, jak i B2C, Grupa Benefit Systems zrealizowała kilka zasięgowych kampanii edukacyjno-sprzedażowych, a także kolejną edycję Letniej Gry. Obecnie w sieci partnerskiej programu MultiSport działa ponad 4,7 tys. obiektów sportowych. Sieci własne miały na koniec września br. 162 tys. użytkowników, korzystających z oferty 169 klubów. Na początku listopada otwarty został nowy klub w Wodzisławiu Śląskim, a wcześniej nowy obiekt Zdrofit pojawił się na warszawskiej Pradze, w zrewitalizowanej Fabryce PZO.

„Warto zwrócić uwagę na znaczącą poprawę efektywności posiadanych przez nas klubów fitness. W trzecim kwartale mamy wyższe przychody B2C niż w analogicznym okresie przed pandemią przy nieznacznie niższych, mimo wysokiej inflacji, kosztach bezpośrednich. Wynikom tym sprzyjają obecne trendy w zakresie aktywności fizycznej i zdrowia oraz realizowane od 2019 roku działania optymalizujące koszty i zwiększające efektywność tego obszaru.” – mówi Bartosz Józefiak.

Nie tylko Polska

Na rynkach zagranicznych na koniec września aktywnych było łącznie 379 tys. kart. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły trzecim kwartale br. 140,2 mln zł (wzrost o 57 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.), a zysk operacyjny 15,5 mln zł – to kolejny kwartał z EBIT znacząco powyżej break even, na co wpływ miała bardzo dobra dynamika sprzedaży kart sportowych oraz zrealizowane w pandemii działania optymalizacyjne.

” Na rynkach zagranicznych obserwujemy wyjątkowo dobrą dynamikę sprzedaży, również na początku czwartego kwartału. Według wstępnych szacunków w październiku i listopadzie liczba kart wzrośnie łącznie o ok. 40 tys. sztuk. Na naszym najmłodszym rynku, który nadal analizujemy, kontynuujemy działania pilotażowe oraz zwiększamy liczbę obiektów partnerskich. Obecnie w naszej sieci partnerskiej mamy ponad 200 klubów w Stambule. Decyzję co do kontynuacji naszej obecności w Turcji podejmiemy po zakończeniu roku.” – wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Dwie dekady na rynku

Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Spółki jest rozwijana na rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii czy Chorwacji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem ponad 190 klubów fitness na czterech rynkach (w Polsce odpowiada za sieci Zdrofit, Fitness Academy, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepONE, S4 Fitness, FitFabric oraz Total Fitness). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na www.benefitsystems.pl.