Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Odpowiedzialność: słowo-klucz w działaniach Galerii Katowickiej

W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych centra handlowe coraz szerzej wychodzą poza swoje zwyczajowe funkcje. Ich działania, na wielu poziomach – w tym społecznym i ekologicznym – definiuje odpowiedzialność i misja aktywnego kształtowania postaw i zachowań w najistotniejszych dzisiaj kwestiach.

W ten sposób z powodzeniem zaczynają pełnić w lokalnych społecznościach rolę edukacyjną, kulturo- czy miastotwórczą. Galeria Katowicka jest przykładem takiego właśnie podejścia do relacji z klientem.

Galeria Katowicka: w stronę klientów

Wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów oznacza dzisiaj coś więcej niż tylko bogaty tenant-mix czy atrakcyjna oferta rozrywkowa. Samo definiowanie potrzeb zróżnicowanej grupy docelowej jest wyzwaniem będącym niezbędnym wstępem do jakichkolwiek dalszych działań. Przykładem obiektu działającego w tym nowym paradygmacie jest Galeria Katowicka, która od lat konsekwentnie realizuje założenie tworzenia nowej jakości na rynku retail. W centrum stawia wartości takie jak szacunek dla każdego człowieka, dla planety, dla tradycji i tożsamości regionu. To właśnie one stanowią oś realizowanych przez Katowicką akcji specjalnych, czy programów społecznych, w które angażuje swoich odbiorców.

Z metką eko

Prośrodowiskowe podejście przejawia się chociażby w takim zarządzaniu obiektem, by minimalizować zużycie energii czy negatywny wpływ na środowisko, ale wybrzmiewa również
w edukowaniu klientów i wpływaniu na ich konsumenckie wybory. Przykładem takiego działania jest otwarty w tym roku w Katowickiej butik cyrkularny, zachęcający do kupowania ubrań z drugiej ręki, czy stworzony na jednej ze ścian Galerii mural z ekologicznych farb pochłaniających zanieczyszczenia, który powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców w akcję Ubrania Pełne Mocy. Zorientowanie na ekologię trafia na coraz podatniejszy grunt, ponieważ, między innymi za sprawą takich właśnie działań, świadomość konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju rośnie z roku na rok.

Mural oczyszczający powietrze, Galeria Katowicka
Mural oczyszczający powietrze, Galeria Katowicka

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Galeria Katowicka społecznie zaangażowana

Rola centrów handlowych wykracza obecnie poza kwestie związane z handlem, rozrywką czy dining experience. Obiekty te, często będące centralnymi miejscami w miastach, biorą na siebie dodatkową odpowiedzialność związaną z kształtowaniem postaw, działaniem w myśl ponadindywidualnych wartości i zaangażowaniem w kwestie społeczne. Jednym z najciekawszych programów zaangażowanych społecznie, docenionych w 2019 roku na arenie międzynarodowej złotą statuetką w konkursie SOLAL, jest program Katowicka dla Autyzmu. W tym szeroko zakrojonym projekcie cel jest jasny: uczynienie Galerii Katowickiej obiektem dostępnym dla osób ze spektrum i ich opiekunów. Galeria nie tylko zauważyła problem, ale też odpowiedziała na niego w maksymalnie szerokim stopniu, tworząc pokój wyciszenia, angażując najemców oraz wprowadzając takie udogodnienia jak choćby bezpłatne słuchawki wyciszające. Tym samym stworzyła bezprecedensowe rozwiązanie na polskim rynku będące wzorem do naśladowania i oferując wsparcie organizacyjne innym podmiotom zainteresowanym realizacją programu. To jednak nie koniec aktywności Katowickiej w kwestiach społecznych. Katowicka stale wspiera podopiecznych fundacji i stowarzyszeń oraz schronisko dla zwierząt. W 2022 Katowicka zaangażowała się w pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy i w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi podjęła szereg działań takich jak tworzenie komfortowych poczekalni dla osób przybywających do Polski, zbiórka datków i darów czy organizacja warsztatów integracyjnych dla dzieci polskich i ukraińskich, przy współpracy z Teatrem Śląskim i Domem Aniołów Stróżów, lokalną organizacją pozarządową.

Katowicka for Autism
Katowicka dla Autyzmu

Citylife to nie hasło, to cel

Obiekty handlowe zlokalizowane w miastach podejmują też nową, miasto- i kulturotwórczą, rolę. Działanie te to nie tylko reagowanie na potrzeby mieszkańców, ale też odkrywanie potencjału miasta i inspirowanie społeczności do wspólnego działania. Jednym z przykładów akcji tego typu jest nagrodzona w 2022 roku srebrną statuetką w międzynarodowym konkursie SOLAL akcja Beboki w Katowickiej. Beboki to postaci ze śląskich bajek, które stanowiły część tworzonego przez miasto szlaku śląskich legend. Katowicka w 2021 r. we współpracy z twórcą postaci beboków, Grzegorzem Chudym, podjęła wyzwanie ożywienia tego projektu. G. Chudy zaprojektował dla Katowickiej beboki wybierające się na zakupy, lokalna firma ręcznie wykonała rzeźbę w oparciu o ten projekt, a Katowicka z powodzeniem zaangażowała władze miasta, redakcje lokalnych i regionalnych mediów oraz samych mieszkańców miasta w projekt. W efekcie para katowickich beboków, które stanęły przed wejściem do Katowickiej, zapoczątkowały lawinę – od tego czasu w centrum miasta powstały już kolejne rzeźby, a Szlak Beboków ożył i stanowi obecnie jedną z miejskich atrakcji. Wybierając się do Katowic warto je zwiedzać podążając śladami małych stworków, które kiedyś straszyły, a dzisiaj przynoszą szczęście każdemu, kto ich dotknie.