Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Joanna Mroczek, CBRE: Zrównoważony rozwój w TOP5 kryteriów już dla 3 na 4 najemców

W obliczu rosnących wyzwań ekonomicznych, długotrwałe skutki finansowe i środowiskowe wygrywają z presją krótkoterminowych oszczędności w nieruchomościach. W związku z tym już trzy czwarte najemców wymienia ESG wśród pięciu najważniejszych czynników wyboru nieruchomości – wynika z badania CBRE.

Na drugim miejscu znalazła się wydajność ekonomiczna obiektu, którą wśród pięciu najważniejszych cech wskazało 67 proc. najemców. Jak wskazują eksperci CBRE, w 2023 roku znaczenie zrównoważonego rozwoju i efektywności ekonomicznej nieruchomości będzie rosło. 

– Trendy obejmujące zrównoważony rozwój, a za nim wydajność ekonomiczną nieruchomości, były widoczne na rynku już od dłuższego czasu. Obecnie, w związku z sytuacją geopolityczną ich znaczenie jeszcze wzrosło i będzie coraz bardziej widoczne w wyborach najemców w przyszłym roku. Nowopowstające obiekty komercyjne uwzględniają zasady ESG od momentu planowania, przez budowę do użytkowania. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że tylko takie podejście zapewni ich nieruchomości odpowiednie znaczenie na rynku przez wiele lat. Z kolei starsze obiekty, np. z lat 90., są obecnie coraz częściej poddawane modernizacjom, które zwiększają ich efektywność środowiskową i ekonomiczną, pozwalając utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku – mówi Joanna Mroczek, szefowa działu doradztwa strategicznego CBRE.

Obszary związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, czyli ESG, to już obowiązkowe elementy w strategiach rozwoju firm. Wiedząc o tym, najemcy coraz częściej poszukują nieruchomości, które spełniają zasady zrównoważonego rozwoju. Z badania CBRE wynika, że wg trzech czwartych najemców, ESG znajduje się w pierwszej piątce kryteriów wyboru budynku dla firmy. Na drugim miejscu znalazła się efektywność ekonomiczna obiektu, którą w TOP5 wskazało 67 proc. zapytanych. Z wynikiem 56 proc. w pierwszej piątce cech obiektu, podium domyka dopasowanie nieruchomości do potrzeb pracowników, zachęcające ich do powrotu do biura. W tej kategorii ważną rolę odrywa elastyczność przestrzeni, która umożliwia dopasowanie jej do zmieniającej się liczby osób korzystających z wynajmowanej powierzchni. 

Zrównoważony rozwój poprawia finanse

Kluczowe wyzwania, których spełnienia oczekują firmy poszukując zrównoważonych nieruchomości obejmują: osiąganie neutralności węglowej w coraz trudniejszych warunkach finansowych, potrzebę bycia kojarzonym z nieruchomościami o wysokiej jakości środowiskowej oraz budowanie wizerunku organizacji wiodącej pod względem polityki różnorodności, równości i wysokiej jakości miejsc pracy. Wdrożenie zasad ESG wpływa na spełnianie drugiej bardzo ważnej dla najemców cechy nieruchomości, czyli efektywności finansowej. Firmy oczekują, że obiekt będzie ułatwiał ekonomiczne zarządzanie wydatkami, umożliwiał ograniczenie emisji organizacji, przy jednoczesnym dopasowaniu do nowych realiów pracy hybrydowej i zapewniał przestrzeń, która odpowie nie tylko na potrzeby pracowników, ale również wesprze rozwój biznesu. Dodatkowo, powinien dawać możliwość spełniania zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia. 

– Znaczenie zrównoważonego rozwoju w nieruchomościach oraz ich efektywności ekonomicznej i środowiskowej widać nie tylko w badaniach. Obserwujemy, że coraz więcej najemców potrzebuje wsparcia w obszarze dopasowania nieruchomości do strategii i celów firmy, negocjacji z właścicielami, wsparcia w przygotowywaniu raportów ESG i informowania o spełnianych przez firmę zobowiązaniach. W procesie tworzenia kultury zrównoważonego rozwoju ważnym elementem są również szkolenia, podnoszenie wiedzy i umiejętności zarówno zarządu, jak i pracowników – mówi Anna Jarzębowska, zastępca dyrektora oraz szefowa zespołu doradztwa ESG, w ramach zespołu Strategic Consulting w CBRE.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz