Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Intersport ustalił z ukraińską firmą EpicentrK warunki dokapitalizowania

Intersport Polska ustalił z firmą EpicentrK warunki potencjalnej inwestycji w spółkę. Inwestor ma m.in. objąć akcje nowej emisji, za co spółka otrzyma ok. 10 mln euro. Zawarcie umowy inwestycyjnej planowane jest do 3 kwietnia 2023 r.

„Zgodnie z proponowanymi warunkami umowy przedmiotem inwestycji inwestora w spółkę ma być objęcie przez inwestora akcji nowej emisji spółki, na podstawie której spółka otrzyma środki w łącznej wysokości około 10 mln euro (przy czym wkład do wartości 3 mln euro może stanowić wkład niepieniężny). Zgodnie z proponowanymi warunkami umowy inwestycja zostanie rozłożona w czasie i może obejmować podwyższenie kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej oraz w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego” – napisano w komunikacie Intersport.

Proponowane warunki mają charakter niewiążący (z wyjątkiem wybranych postanowień) i będą przedmiotem dalszej analizy oraz negocjacji. Konkretne etapy inwestycji, w tym zasady emisji akcji i pokrycia ich wkładem pieniężnym, a także zasady emisji akcji w ramach kapitału docelowego i ich pokrycia wkładem niepieniężnym, ma uregulować umowa inwestycyjna.

Podpisanie umowy planowane jest do 3 kwietnia 2023 r. i uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków, w tym przeprowadzenia ograniczonej procedury due diligence oraz potwierdzenia wymogów prawnych inwestycji, jak również ustalenia i wynegocjowania treści wiążącej dokumentacji transakcyjnej.

„Inwestor zgodnie z proponowanymi warunkami umowy, jest uprawniony do wskazania innego partnera biznesowego, który będzie stroną ostatecznie wynegocjowanej umowy inwestycyjnej, stanowiącej podstawę do objęcia akcji spółki” – czytamy w komunikacie Intersport.

W lipcu 2021 roku Intersport informował, że planuje pozyskać dodatkowe finansowanie od potencjalnego nowego inwestora. W październiku 2022 roku spółka podała, że rozważa emisję nowych akcji, a intencją zarządu jest znalezienie rozwiązania, które umożliwi spółce pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych w wysokości do 80 mln zł.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.