Rejestracja na SCF 2023 Fall!
Dołącz do 1200 uczestników

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

PARTNERZY PORTALU

Metro Properties
Metro Properties

Katarzyna Marczuk, PSNPH: Podatki i ubezpieczenia nieruchomości powinien pokrywać ich właściciel

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zwraca uwagę, że najemcy nie powinni pokrywać kosztów ubezpieczenia centrów handlowych – to obowiązek pozostający wyłącznie po stronie właścicieli obiektów. Ubezpieczenie powinno być regulowane z zysków wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe.

W opinii PSNPH obowiązkowe ubezpieczenie dla obu stron powinno obejmować wyłącznie odpowiedzialność OC. Pozostałe ubezpieczenia – dla najemców np. dotyczące sprzedawanego towaru czy własnego sklepu, a dla wynajmujących budynku – powinny być pokrywane przez stronę, której ta odpowiedzialność dotyczy. Do kosztów wspólnych nie powinny być też doliczane podatki od nieruchomości czy opłaty za dzierżawę terenu – gdyż dotyczą nieruchomości pozostającej własnością wynajmującego.

Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają: utrzymanie powierzchni poza sklepami i punktami usługowymi – takich jak korytarze, toalety, parkingi, wejścia, schody, windy etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel i biura zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę – oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwania należności, ubezpieczenia, itp.

 „Koszty wspólne są wyjątkowo nietransparentym elementem płatności, które są wymagane od sklepów i punktów usługowych przez właścicieli galerii handlowych. Właściwie wliczane są tam wszelkie koszty prowadzenia działalności wynajmującego i zarządcy obiektu – włącznie z pensjami jego pracowników, ubezpieczeniami, podatkami,. Tymczasem w naszym przekonaniu ubezpieczenia, podatki i wszelkie opłaty ściśle dotyczące nieruchomości powinny być regulowane przez właścicieli obiektów z ich zysków – pochodzących z czynszów. Obecnie czynsze są czystym zyskiem wynajmujących – bo nie ponoszą oni żadnych kosztów własnej działalności. Wszystkie te koszty są wliczane właśnie do pozycji „koszty wspólne”, którą pokrywają najemcy. Kwestie kosztów wspólnych są procedowane w sądach – w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący kosztów wspólnych w galerii handlowej i zakreślił kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo czynsze przeliczane są z euro – aby zabezpieczyć ryzyko kursowe w kredytach właścicieli galerii. A więc to najemcy zasilają budżet państwa płacąc podatki PIT, CIT, VAT, od nieruchomości – łącznie ponad 5,4 mld zł rocznie. A jakie podatki płacą w Polsce właściciele galerii handlowych, w większości e koncerny lub fundusze? To najemcy zatrudniają ponad 400 tysięcy osób w całej branży – bo płace wszystkich pracowników centrów handlowych pokrywane są przez najemców. Jak widać działalność właścicieli centrów handlowych ogranicza się do realizacji transakcji finansowych i generowaniu wysokich zysków dla swoich akcjonariuszy” – mówi Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

Katarzyna Marczuk jest od dziesięciu lat związana z rynkiem retail, w obszarze ekspansji. Posiada doświadczenie w rozwoju sieci sprzedaży, w strukturach dystrybucyjnych oraz zarządzaniu pracą zespołów sprzedażowych i projektowych. Ma też praktykę w budowaniu sieci tradycyjnych lokali stacjonarnych, wysp handlowych oraz mobilnych form prowadzenia sprzedaży. Od ponad roku pełni funkcję Menedżera Działu Ekspansji w Yes Biżuteria.

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych w centrach handlowych i realizacji celów wskazanych w statucie stowarzyszenia.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział