Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Katarzyna Marczuk, PSNPH: Podatki i ubezpieczenia nieruchomości powinien pokrywać ich właściciel

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zwraca uwagę, że najemcy nie powinni pokrywać kosztów ubezpieczenia centrów handlowych – to obowiązek pozostający wyłącznie po stronie właścicieli obiektów. Ubezpieczenie powinno być regulowane z zysków wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe.

W opinii PSNPH obowiązkowe ubezpieczenie dla obu stron powinno obejmować wyłącznie odpowiedzialność OC. Pozostałe ubezpieczenia – dla najemców np. dotyczące sprzedawanego towaru czy własnego sklepu, a dla wynajmujących budynku – powinny być pokrywane przez stronę, której ta odpowiedzialność dotyczy. Do kosztów wspólnych nie powinny być też doliczane podatki od nieruchomości czy opłaty za dzierżawę terenu – gdyż dotyczą nieruchomości pozostającej własnością wynajmującego.

Do kosztów wspólnych wynajmujący zaliczają: utrzymanie powierzchni poza sklepami i punktami usługowymi – takich jak korytarze, toalety, parkingi, wejścia, schody, windy etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel i biura zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę – oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwania należności, ubezpieczenia, itp.

R E K L A M A

 „Koszty wspólne są wyjątkowo nietransparentym elementem płatności, które są wymagane od sklepów i punktów usługowych przez właścicieli galerii handlowych. Właściwie wliczane są tam wszelkie koszty prowadzenia działalności wynajmującego i zarządcy obiektu – włącznie z pensjami jego pracowników, ubezpieczeniami, podatkami,. Tymczasem w naszym przekonaniu ubezpieczenia, podatki i wszelkie opłaty ściśle dotyczące nieruchomości powinny być regulowane przez właścicieli obiektów z ich zysków – pochodzących z czynszów. Obecnie czynsze są czystym zyskiem wynajmujących – bo nie ponoszą oni żadnych kosztów własnej działalności. Wszystkie te koszty są wliczane właśnie do pozycji „koszty wspólne”, którą pokrywają najemcy. Kwestie kosztów wspólnych są procedowane w sądach – w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący kosztów wspólnych w galerii handlowej i zakreślił kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo czynsze przeliczane są z euro – aby zabezpieczyć ryzyko kursowe w kredytach właścicieli galerii. A więc to najemcy zasilają budżet państwa płacąc podatki PIT, CIT, VAT, od nieruchomości – łącznie ponad 5,4 mld zł rocznie. A jakie podatki płacą w Polsce właściciele galerii handlowych, w większości e koncerny lub fundusze? To najemcy zatrudniają ponad 400 tysięcy osób w całej branży – bo płace wszystkich pracowników centrów handlowych pokrywane są przez najemców. Jak widać działalność właścicieli centrów handlowych ogranicza się do realizacji transakcji finansowych i generowaniu wysokich zysków dla swoich akcjonariuszy” – mówi Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

Katarzyna Marczuk jest od dziesięciu lat związana z rynkiem retail, w obszarze ekspansji. Posiada doświadczenie w rozwoju sieci sprzedaży, w strukturach dystrybucyjnych oraz zarządzaniu pracą zespołów sprzedażowych i projektowych. Ma też praktykę w budowaniu sieci tradycyjnych lokali stacjonarnych, wysp handlowych oraz mobilnych form prowadzenia sprzedaży. Od ponad roku pełni funkcję Menedżera Działu Ekspansji w Yes Biżuteria.

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych w centrach handlowych i realizacji celów wskazanych w statucie stowarzyszenia.