Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Grupa Eurocash: ubiegły rok pod znakiem realizacji strategii ESG

W 2022 r. Grupa Eurocash – po blisko 3 dekadach na rynku – zatrudniała ponad 19 tys. pracowników, współpracowała z ponad 91 tys. klientów i wygenerowała ponad 30 mld złotych przychodu. Taką skalę i wyniki udało jej się osiągnąć w toku zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

Swoje dobre praktyki w tym obszarze Eurocash opisuje w corocznym raporcie z działalności niefinansowej. Raport za 2022 r., opublikowany 28 marca, obejmuje szerszy zakres tematyczny oraz uwzględnia więcej spółek Grupy niż w poprzednich latach.

– Ostatnie lata to bezprecedensowy sprawdzian z tego, jak szybko możemy dostosowywać się do dynamicznych zmian. Epidemia COVID-19, presja inflacyjna, eskalacja działań zbrojnych w Ukrainie z całą mocą ujawniły, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na biznesie. Jako jedna z największych polskim firm, chcemy – jak dotychczas – tworzyć najlepsze możliwe warunki pracy, rozwijać przedsiębiorczość w Polsce i wspierać właścicieli lokalnych sklepów w prowadzeniu biznesu na każdym etapie rozwoju oraz dostarczać bezpieczną żywność wysokiej jakości do konsumentów w całej Polsce, przeciwdziałając przy tym jej marnowaniu i dbając o środowisko naturalne. To ambitne cele, ale konsekwentnie je realizujemy, bo wiemy, że to właściwa ścieżka rozwoju – mówi Grzegorz Czekalski, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i Zrównoważonego Rozwoju.

Ambitna strategia dekarbonizacji

Jednym z kluczowych działań Grupy w 2022 r. było jej zaangażowanie w proces dekarbonizacji. W ramach przyjętej strategii Grupa Eurocash zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o 42% do 2030 roku. Zamierza osiągnąć ten cel poprzez dywersyfikację źródeł dostaw energii elektrycznej, poprawę efektywności energetycznej w budynkach operacyjnych oraz wyznaczenie standardu energetycznego dla nowych lokalizacji. Rozpoczęto też wymianę floty osobowej, tak by była w przynajmniej 80 proc. zielona do 2025 roku. Co ważne, Grupa jako jedna z pierwszych polskich firm dołączyła do globalnej inicjatywy Science Based Targets (SBTi). W realizacji tych założeń pomoże umowa zawarta z HSBC na zwiększenie gwarancji do 180 mln zł. Spółka chce być także motorem zielonej transformacji i będzie motywować kluczowych dostawców do wyznaczenia własnych celów dekarbonizacyjnych do 2027 r.

Wsparcie Ukrainy

Po wybuchu wojny w Ukrainie, w trybie natychmiastowym, Zarząd Grupy powołał dedykowany sztab kryzysowy, który we współpracy z Fundacją Eurocash podjął działania wspierające i solidaryzujące z ofiarami konfliktu.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Zarówno Grupa Eurocash, jak i współpracujący z nią franczyzobiorcy i partnerzy zrealizowali szereg inicjatyw wspierających, takich jak przekazanie ponad 150 ton żywności i artykułów higienicznych, środków finansowych oraz produktów pierwszej potrzeby czy dostarczenie darów dla ukraińskich uchodźców. Firma dołączyła również do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich. Koszt wszystkich działań pomocowych wyniósł ponad 2,2 mln PLN.

Grupa nie zapomniała też o współpracownikach – w Eurocash pracuje około dwa tysiące osób z Ukrainy. Została im udzielona pomoc w sprowadzeniu rodzin do Polski i ich zakwaterowaniu. Zapewniono zarówno mieszkania, paczki żywnościowe i pomoc psychologiczną. W Eurocash powstały też – z myślą o Ukraińcach – nowe miejsca pracy z uproszczoną procedurą rekrutacji, kursy języka polskiego oraz ukraińskojęzyczne webinary w Akademii Umiejętności Eurocash, podnoszące kompetencje w obszarze handlu.

– Nasz raport to świadectwo zaangażowania w realizację dziesiątek ważnych inicjatyw, wspierających wszystkie grupy interesariuszy. Chcę jednak podkreślić, że rozwój obszaru ESG to dla nas więcej niż odpowiedź na bieżące potrzeby. Nasze ambicje w tym zakresie są o wiele większe, a dobre praktyki zaprezentowane w raporcie to jedynie punkt wyjścia do realizacji założeń Strategii zrównoważonego rozwoju. Będziemy dalej inwestować w obszar ESG i pracować nad tym, by być punktem odniesienia dla całej branży handlu hurtowego i detalicznego – dodaje Grzegorz Czekalski. 

Grupa Eurocash raportuje swoją działalność pozafinansową od 2012 r. Tegoroczny raport powstał zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI). 

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których blisko 60 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy – od 26 lat jej istnienia na rynku – jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.