Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Pomimo dużego spadku obrotów Redan rozpoczął rok na lekkim plusie

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. Od stycznia do marca br. spółka wypracowała 50 tys. zł zysku netto. Oznacza to wzrost o 1,7 mln zł względem tego samego okresu poprzedniego roku. Źródłem poprawy był lepszy wynik na sprzedaży oraz korzystniejsze salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych.

„W pierwszym kwartale br. konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu stopniową poprawę rentowności. Pomimo spadku obrotów o 28% w ujęciu r./r., spowodowanego głównie zmniejszeniem obsługiwanej przez Redan powierzchni sieci sklepów „Top Secret”, poprawiliśmy wynik netto aż o 1,7 mln zł wychodząc na minimalny plus. Pozytywny wpływ miało podwyższenie poziomu marży o 2,5 p.p. do 21,9%, co przełożyło się na lepszy wynik na sprzedaży. Uzyskaliśmy jednocześnie korzystniejsze niż przed rokiem salda rozliczeń operacyjnych oraz finansowych. Cały czas naszym celem jest pozyskanie nowych klientów w obszarze logistyki kontraktowej. Zakładamy, że skala operacji w tym zakresie będzie stopniowo rosła, prowadząc do zmniejszenia uzależnienia naszego biznesu od marki „Top Secret” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan w I kwartale 2023 r. uzyskał 16,6 mln zł przychodów. Oznacza to 28% spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, przy spadku wypracowanej marży handlowej tylko o 19%. Największy wpływ na zmianę wygenerowanej marży miało zmniejszenia obsługiwanej powierzchni sieci sklepów „Top Secret” w Polsce o 13% r./r. oraz spadek sprzedaży w kanale e-commerce na skutek ograniczenia przez Top Secret Fashion Story, spółkę prowadzącą sprzedaż detaliczną, budżetów marketingowych na pozyskanie klientów w okresie wyprzedażowym. Ponieważ Redan jest właścicielem towarów znajdujących się w sklepach „Top Secret” w Polsce, dlatego realizuje sprzedaż do spółki prowadzącej sklepy, w momencie zakupu towaru przez klienta. Tak samo działa sprzedaż on-line. To powoduje, że Redan realizuje przychody ze sprzedaży towarów pod marką „Top Secret” w Polsce na poziomie hurtowym (do spółki prowadzącej sklepy), ale rozkładają się one sezonowo dokładnie w momencie sprzedaży detalicznej. Procentowa marża handlowa na sprzedaży w tym kanale wynika z umowy i jest stała przez cały rok.

Pozytywnie na marżę przełożyły się wpływy w wysokości 0,5 mln zł z opłat licencyjnych. W październiku 2022 r. Redan nabył prawa do znaków towarowych „TOP SECRET”, „DRYWASH” i „TROLL”, co pozwala na uzyskiwanie z tego tytułu przychodów wprost proporcjonalnych do wielkości sprzedaży detalicznej towarów oznaczonych tymi znakami.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zmniejszyły się w I kwartale br. o 21%, czyli szybciej od spadku wolumenu marży handlowej. W efekcie wynik na sprzedaży w ujęciu r./r. poprawił się o 0,2 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki miało również lepsze o 0,3 mln zł r./r. saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Z kolei saldo przychodów i kosztów finansowych oraz oczekiwanych strat kredytowych poprawiło się o 1,2 mln zł względem poprzedniego roku.

Redan SA powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.