Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Zrównoważony Rozwój: OTCF dołączyło do United Nations Global Compact

OTCF S.A. przystąpiła do United Nations Global Compact (UNGC) – największej na świecie inicjatywy wspierającej prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To ważny krok w strategii środowiskowej 4F Change, którą spółka wdraża od 2022 roku.

W styczniu 2022 r. spółka OTCF ogłosiła strategię środowiskową 4F Change, która ma na celu dążenie do ograniczenia wpływu branży tekstylnej i odzieżowej na środowisko. Przystąpienie do United Nations Global Compact stanowi potwierdzenie, że strategia, kultura i codzienne działania OTCF są zgodne z zasadami United Nations Global Compact. Jako członek UN Global Compact, OTCF będzie aktywnie uczestniczyć w inicjatywach i programach, które promują zrównoważony rozwój i odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

UN Global Compact wspiera firmy w prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie i działania do Dziesięciu Zasad UN Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją. Ponadto, UNGC pomaga w podejmowaniu strategicznych działań, które mają na celu osiągnięcie szerszych celów społecznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje.

„Przystąpienie do UN Global Compact to dla OTCF kolejny krok w stronę przygotowania spółki do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych oraz brania odpowiedzialności za swoje działania zgodnie z zasadami ESG. Nasza współpraca z UNGC rozpoczęła się w 2022, gdy zostaliśmy zaproszeni do spotkań przy okrągłym stole dla zrównoważonej mody, gdzie razem z innymi firmami i organizacjami mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem. Przystąpienie do UNGC to dla nas również zobowiązanie, że chcemy realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych” – mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager OTCF.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes – od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Obecnie, UNGC zrzesza ponad 22 000 członków z całego świata, którzy poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami, realizują ambitne cele i stają się katalizatorem globalnych zmian. UN Global Compact jest integralną częścią ONZ i ma swoją siedzibę główną w Nowym Jorku oraz przedstawicielstwa w ponad 160 krajach, w tym także w Polsce jako UN Global Compact Network Poland.