Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Redan: Celem jest skoncentrowanie się na usługach logistyki kontraktowej

Redan podjął działania w celu sprzedaży praw do marki „Top Secret” firmie Monnari. Podpisany z inwestorem list intencyjny zakłada jednocześnie, że Redan przejmie obsługę logistyczną e-commerce tego podmiotu. Realizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia kilku warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskania zgody UOKiK. Celem Redan jest koncentracja na logistyce kontraktowej, co powinno zapewnić stabilną rentowność firmie w kolejnych okresach.

Zarząd Redan zawarł z Monnari list intencyjny określający warunki transakcji. Obejmuje ona przede wszystkim sprzedaż inwestorowi praw ochronnych na znaki towarowe „Top Secret” oraz „DryWash”. Zakładana wartość transakcji wyniesie 8 mln zł + VAT oraz dodatkowo połowę EBITDA wypracowanej przez markę „Top Secret” w drugim i trzecim roku po transakcji. Porozumienie przewiduje, że Redan będzie dalej obsługiwał w zakresie logistyki biznes marki „Top Secret”. Ponadto przejmie obsługę logistyczną e-commerce Monnari. Redan będzie także miał możliwość wyprzedaży towarów stanowiących jego własność za pośrednictwem sklepów Top Secret oraz sklepu online topsecret.pl. Zawarty list intencyjny zakłada również zakup przez Monnari udziałów w spółce Top Secret Fashion Story zarządzającej sklepami marki „Top Secret” oraz dodatkowo udziałów w 17 spółkach sklepowych.

„Celem Redan jest skoncentrowanie się na usługach logistyki kontraktowej. Taka modyfikacja naszej działalności pozwoli nam na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym m.in. utrzymywanych powierzchni magazynowych. Zapewni to z kolei osiąganie stabilnej rentowności w ramach rozwijania perspektywicznego biznesu. Pozyskane z transakcji środki zamierzamy jednocześnie przeznaczyć na spłatę kredytów i odkupienie wyemitowanych przez nas obligacji. W efekcie spłacimy praktycznie całe zadłużenie finansowe” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Realizacja transakcji sprzedaży praw do znaków towarowych uzależniona będzie od spełnienia kilku warunków zawieszających. Monnari będzie miało prawo m.in. do przeprowadzenia due diligence. Konieczne będzie także uzyskanie wymaganych zezwoleń organów korporacyjnych lub administracji państwowej, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawa do znaków towarowych „Top Secret” i „DryWash” Redan nabył w październiku 2022 r. za 14,3 mln zł. Oznacza to, że na transakcji poniesie stratę księgową w wysokości około 6,3 mln zł. Z kolei planowane wykupienie obligacji za 2,3 mln zł (których wartość bilansowa wynosi 9 mln zł), pozwoli na zaksięgowanie około 6,7 mln zł zysku na tej operacji. „W efekcie obie transakcje sumarycznie powinny się zbilansować i nie będą mieć wpływu na nasze wyniki finansowe. Jako Redan spłacimy natomiast zadłużenie utrzymując rentowny i perspektywiczny biznes obsługi logistycznej e-commerce” – dodał Bogusz Kruszyński.

Redan SA powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.