Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Grupa Komputronik: 375 milionów złotych przychodu i ponad 45 milionów złotych zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale


Grupa Komputronik opublikowała śródroczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za pierwszy kwartał swojego roku finansowego. Odzwierciedlają one obecną sytuację rynkową
i odpowiadają schematowi sezonowości działalności branży.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale roku finansowego Grupy Komputronik wyniosły
375 milionów złotych. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął ponad 45 milionów złotych.

„Obserwujemy spadek koniunktury rynkowej. Inflacja, ciągle niepewna sytuacja geopolityczna
i nasycenie rynku mocno wpływają na popyt i wielkość sprzedaży. Po słabszych wynikach w lipcu widzimy już wzrost popytu w sierpniu. To naturalne zjawisko, bo już niebawem uczniowie wrócą do nauki a pracownicy do swoich zadań po wakacjach, a co za tym idzie, rozpoczną się coroczne wzmożone zakupy sprzętów” – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

„Na bieżący wynik finansowy Grupy Komputronik ogromny wpływ ma tzw. częściowe odwrócenie jednorazowych zysków na układzie. Wraz ze spłatą układu zmniejsza się wcześniej naliczony jednorazowo zysk w części dotyczącej skonta na wartości pieniądza w czasie. Takie, jedynie księgowe straty (ujemny zysk netto zmniejszający zaksięgowany na początku tego roku wysoki jednorazowy zysk netto), wyniosły w ubiegłym kwartale ponad -1,7 mln zł. Należy pamiętać, że takie dodatkowe ujemne zyski szacowane na 1,7 do 2 mln zł kwartalnie Grupa Komputronik będzie notować co kwartał, do końca spłaty układu. Ich wielkość będzie zależna od wielkości redyskontowych stóp procentowych. Co istotne tych kwot nie należy brać pod uwagę przy ocenie działalności operacyjnej Grupy” – podkreśla Buczkowski i dodaje, że “bez uwzględniania tych jedynie technicznych wartości strata całej Grupy wyniosła 1,3 mln zł. Takie wyniki postrzegamy jako niezłe osiągniecie w tak trudnym czasie istotnego „tąpnięcia” sprzedaży na rynku handlu elektroniki użytkowej”.

Zgodnie z wyrokiem sądu Komputronik rozpoczął spłatę wierzytelności układowych i wykonuje układ zgodnie z przyjętym harmonogramem. W tym czasie firma spłaciła swoim wierzycielom
w ramach porozumień przedukładowych i wykonywania układu już ponad 40 milionów złotych. Spłaty pochodziły z zysków wypracowanych w latach 2020-2022.

Innym czynnikiem wpływającym na bieżące wyniki jest rosnąca w siłę złotówka, co przekłada się dla nas na mniejsze zyski np. na rynku czeskim i powoduje duży napływ tańszych towarów z rynków zagranicznych” – sygnalizuje Buczkowski.

Komputronik regularnie zwiększa grono klientów. Wzrosty ruchu w sklepie internetowym Komputronik.pl przekroczyły w 1 kwartale roku finansowego r/r 30%, rośnie też zaangażowanie klientów i konwersja. Sklepy stacjonarne powróciły do odwiedzalności sprzed pandemii, a centra handlowe ruchem przebijają miesiące przedcovidowe generując wartość dodaną dla klienta jako centra doradztwa, w których stale i dynamicznie rozwija się oferta usług okołosprzedażowych, finansowych oraz serwisowych dla klientów detalicznych. Firma reaguje w ten sposób aktywnie na wzrost świadomości klientów na polskim rynku, którzy po czasach pandemii i w okresie zwiększonej inflacji, bardziej analitycznie i racjonalnie podchodzą do zakupów technologicznych.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

„Przed nami kilka intensywnych miesięcy, wkraczamy bowiem w najważniejszy sprzedażowo okres roku. Zakładamy sukcesywny powrót klientów do elektroniki i liczymy na ustabilizowanie się sytuacji rynkowej. Jesteśmy na ten czas dobrze przygotowani” – podsumowuje Wojciech Buczkowski.