Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

Wojciech Buczkowski, Komputronik: Sąd przyznał rację naszej firmie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podzielił stanowisko Komputronik i uchylił wadliwą decyzję Dyrektora Izby Skarbowej oraz wcześniejszą Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Sprawa dotyczyła rozliczeń podatkowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Komputronik. Spółka działała zgodnie z wytycznymi otrzymanej z Ministerstwa Finansów indywidualnej interpretacji podatkowej.

„Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale pokazuje naszą rzetelność w prowadzeniu rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem. Na co dzień sami stosujemy wiele systemów kontroli wewnętrznej, by nasza dokumentacja podatkowa administrowana była w transparentny i profesjonalny sposób” – podkreśla Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik.

– „Od samego początku byliśmy przekonani, że racja jest po naszej stronie. W przeszłości błędne decyzje Urzędów Skarbowych spowodowały to, że musieliśmy podjąć decyzję o restrukturyzacji naszej firmy. Przeprowadziliśmy ją jednak sprawnie i z sukcesem. Teraz wzmacniamy swoją pozycję na rynku i zwiększamy nasze udziały rynkowe” – dodaje Buczkowski.

Sprawa dotyczy decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 i kończący się 31 marca 2017. Zgłoszone wątpliwości rozliczeniowe zostały zaskarżone przez Komputronik S.A. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teraz poznański WSA przyznał rację firmie Komputronik.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.