Wojas utrzymuje poziom sprzedaży

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas S.A. w grudniu 2018 roku wyniosła 23,442 mln zł i

Przychody ze sprzedaży CCC wyższe o 22 proc.

Zarząd spółki CCC S.A. poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 wyniosły 572,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie