Solar stracił w grudniu 3,8 mln zł

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę Solar w grudniu 2020 roku wyniosły 8,4 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to 12,2 mln zł.

Zdecydowana większość przychodów, bo 8,1 mln zł, została zrealizowana w salonach własnych, outletach oraz zaewidencjonowana w sklepach franczyzy depozytowej.

Solar liczy na rządowe wsparcie

Zdaniem Zarządu Spółka spełnia kryteria do objęcia wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 (branżowej) w postaci uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r., Spółka złożyła stosowne wnioski.

Zarząd Spółki informuje także o nieprzyznaniu Spółce przez PFR finansowania preferencyjnego i płynnościowego, o które Spółka wnioskowała w dniu 30 października br. o w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział